• 5. září 2018
  12:00 - 17:00

  Den otevřených dveří

  Navštěvníci mají možnost navštívit prostory, ve kterých Charita Valašské Meziříčí poskytuje své služby v Rožnově pod Radhoštěm na Pivovarské ulici a seznámit se s činností Pečovatelské služby, Domácí zdravotní a paliativní péče a Denního stacionáře Radost. Zájemci si mohou nechat od našeho zdravotního personálu změřit tlak.

 • 8. září 2018
  8:00 - 18:00

  Potravinová sbírka s Kauflandem ve Valašském Meziříčí

  Snahou potravinové sbírky je upozornit veřejnost na plýtvání potravinami, které mohou posloužit potřebným. Na podporu Charity Valašské Meziříčí - Centra sociálně-materiální pomoci (CSMP) bude sbírka probíhat v místním Kauflandu v sobotu 8.září od 8 do 18 hodin.
  Jakým způsobem udělat dobrý skutek a pomoci lidem, kteří nemají dostatek prostředků na nákup základních potravin, (senioři, matky samoživitelky, pěstounské rodiny a další potřební)? V den sbírky stačí přijít v době od 8 do 18 hodin do obchodu, nakoupit trvanlivé potraviny nebo drogerii a odevzdat je přímo na místě do nákupního koše dobrovolníka s logem sbírky.
  Vysbírané trvanlivé potraviny a drogerie pak poputují přímo do Centra, poté budou předány potřebným lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
  O pomoc CSMP může požádat člověk, jehož příjmy jsou na nebo pod hranicí životního minima a který řeší nečekané nezbytné výdaje. Nebo člověk, který se vlivem různých okolností dostal do nečekané tíživé životní situace (požár, povodně, nečekaná ztráta zaměstnání,…). Bezplatná potravinová pomoc je poskytována na základě sociálního šetření a jen po nezbytně nutnou dobu.

 • 11. září 2018
  8:00 - 17:00

  Veletrh sociálních služeb ve Valašském Meziříčí

  I letos bude Charita Valašské Meziříčí prezentovat svoji činnost na Veletrhu sociálních služeb ne Náměstí ve Valašském Meziříčí. Budeme rádi, když navštívíte náš stánek!

 • 13. září 2018
  17:00 - 20:00

  Psychóza a vy

  Charita Valašské Meziříčí, Centrum Amika - sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním pořádá vzdělávací setkání pro příbuzné a přátelé lidí s psychózou. Přednáška je určena také všem zájemcům o tuto problematiku. Máte možnost se zúčastnit akce, která obvykle probíhá v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Přednášet bude psycholožka Mgr. Renata Otevřelová.
  Setkání se uskuteční v Salónku galerie Kaple na zadním nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí, jeho délka trvání bude až 3 hodiny, drobné občerstvení bude zajištěno.
  Vstupné je dobrovolné.

 • 6. - 13. října 2018

  Výstava na stromech

  Naše Charita Valašské Meziříčí se zapojí do již čtvrtého ročníku Výstavy na stromech. Letošní plakátová výstava je zaměřena na výrobu bot v indických továrnách a sweatshopech.

 • od 22. listopadu 2018 17:00
  do 23. listopadu 2018 6:00

  Noc venku

  Již potřetí se zapojíme do celorepublikové akce Noc venku, jejíž termín připadl na čtvrtek 22. listopadu. Cílem této akce bylo otevřít problematiku bezdomovectví široké veřejnosti a zmírnit její předsudky vůči lidem, kteří se vlivem různých okolností ocitli bez domova.