Rožnov pod Radhoštěm

Valašská Bystřice

Valašské Meziříčí

Kelč

Tříkrálová sbírka v roce 2018 v Charitě Valašské  Meziříčí

Tříkrálová sbírka v roce 2018 v Charitě Valašské  Meziříčí

Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 18. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.

Výtěžek Tříkrálové sbírky - Charita Valašské Meziříčí

Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 354 skupinek koledníků, což znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 416 osob. Ve Valašském Meziříčí a jeho místních částech, ve kterých se sbírka uskutečnila v sobotu 7. ledna 2018,  koledovalo 83 skupinek koledníků. V Rožnově pod Radhoštěm  vyšlo v pátek 6. a v sobotu 7. ledna do ulic 40 skupinek koledníků.

Letos se potřetí podařilo na celém území působnosti Charity Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se od dárců vykoledovalo 2 294 031 Kč (tj. o 225 195 Kč více než loni). Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc

Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky, které budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále na finanční spoluúčast na plánované  rekonstrukci budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, ve které sídlí služby pro lidi bez domova – Terénní služby, Denní centrum, Noclehárna a Centrum sociálně materiální pomoci. Plánována je výměna elektroinstalace a osvětlení, rekonstrukce podlah včetně položení nových podlahových krytin, vytvoření důstojného zázemí pro zaměstnance služeb (WC a sprcha) a zateplení celého objektu. Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky,  materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Posledním projektem, který bude podpořen z financí Tříkrálové sbírky, je oprava druhé části komunikačního systému sestra – pacient v Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici, čímž se zvýší pocit bezpečí obyvatel domova.

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem za vstřícnost, ochotu a Gymnáziu Františka Palackého ve  Valašské Meziříčí za propůjčení prostor pro zázemí pro Tříkrálové koledníčky. Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.

Za Charitu Valašské Meziříčí

Martina Došková

Máte zájem pomoci?
 

Základní údaje

Charita Valašské Meziříčí

Kpt. Zavadila 1345

757 01 Valašské Meziříčí

 

IČO: 47997885

č. účtu: 1766921369 / 0800

 

tel: 571 619 981, 777 672 903

e-mail: 4gsyQOQnWezobW7%WkvDRW7r

datová schránka: 28qcpmy