Rožnov pod Radhoštěm

Valašská Bystřice

Valašské Meziříčí

Kelč

Dobrovolnictví není v lidské společnosti něčím novým, v každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří díky nemoci, chudobě či přírodní katastrofě pomoc potřebovali. Solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti.

Dobrovolníci hrají nezanedbatelnou roli v humanitárních programech OSN, v technické spolupráci, ochraně lidských práv, v procesu podpory demokracie. Rovněž kampaně na podporu gramotnosti, ochrany životního prostředí by se bez pomoci dobrovolníků neobešly.

Největší rozmach zaznamenalo dobrovolnictví především v posledních 30-ti letech. 

Kdo je to dobrovolník?
Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Může jít o pomoc konkrétnímu člověku či organizaci, která pomoc potřebným poskytuje - např. organizaci zaměřené sociálně, zdravotně, ekologicky či kulturně. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý umí něco, co může poskytnout ostatním.

Jakých činností se dobrovolnická práce v Charitě Valašské Meziříčí týká?

Komunitní centrum Zeferino : doučování romských školáků a pomoc při odpoledních a prázdninových aktivitách s dětmi

Nízkoprahové centrum Zastávka: doučování dětí, pomoc při jednorázových volnočasových aktivitách

Azylový dům pro matky s dětmi: doučování dětí, hry a volnočasové aktivity s dětmi

Centrum AMIKA: pomoc při prodeji výrobků klientů

Charitní šatník: příjem a třídění šatstva

Domov pro seniory Valašská Bystřice: návštěva klientů (povídání, hraní stolních her…)

Tříkrálová sbírka: koledníci a vedoucí skupinek

Adopce na dálku: korespondence s dětmi z Indie v anglickém jazyce

       ..... a další

Dále nám pomáhá mnoho dobrovolníků na jednorázových akcích při organizaci, s tvorbou propagačních materiálů a s výrobou prodejních výrobků (adventní věnce, ekolog. výrobky). I zde uvítáme vaši pomoc.

Co dobrovolnická práce přináší?
Kromě hezkého pocitu, že jste pracovali pro dobrou věc, získáte, také řadu nových zkušenosti, profesních kontaktů a nových přátelských vztahů, někdy také nový pohled na život a pocit naplnění.

 Od kolika let mohu začít pracovat jako dobrovolník?
Dobrovolnictví není prakticky omezeno věkem. Člověk je kolikrát dobrovolníkem, aniž by si to uvědomil. Oficiální dobrovolník, který má sepsanou již jakousi smlouvu, může s námi spolupracovat se souhlasem rodičů již od 15 let.          

Je k této práci potřeba nějaké praxe, či například sociální nebo pedagogické vzdělání?
Ne. Dobrovolníkům přidělujeme úkoly po vzájemné domluvě tak, aby úkol bez problémů zvládli. Dobrovolník musí být se svou prací spokojen, musí ho těšit. Přihlíží se tedy k věku, zkušenostem, přáním. Většinou pracují pod dohledem, což jim umožňuje rozšířit si své dovednosti i vyvarovat se chyb. Každý dobrovolník projde školením, které ho seznámí se základními právy a povinnostmi dobrovolníka, s bezpečností práce, s chodem organizace apod. 

Co Charita VM nabízí dobrovolníkům?

Potvrzení o dobrovolnické službě v naší organizaci

Předání zkušeností v oblasti sociální práce s různými cílovými skupinami

Zkušenosti s konkrétní soc. službou  - možnost budoucího zaměstnání

Proplacení domluvených nákladů spojených s dobrovolnickou službou

Poděkování

Pokud bych se chtěla stát dobrovolníkem, co pro to musím udělat?
Stačí kontaktovat koordinátorku dobrovolníků paní Kateřinu Kolajovou. Z osobní schůzky s ní pak vyplyne, o jakou činnost máte vlastně zájem, podle toho budete zařazeni do databáze dobrovolníků Charity VM. Pokud dobrovolnická činnost spočívá v práci s klienty, pak následuje registrace u dobrovolnického centra ADRA ve Valašském Meziříčí, která s Charitou VM spolupracuje a zajišťuje proškolení, sepsání dohody, pojištění dobrovolníka a pravidelné supervize. Po této fázi Vám již nic nebrání aktivně se zapojit do činnosti.

Jestliže se dobrovolnictví týká práce pro organizaci (nikoliv s klienty) např. prodej a výroba výrobků, organizační a propagační pomoc, tříkrálová sbírka, technické a pomocné práce není registrace u ADRY podmínkou, a dohoda je sepsána pouze mezi dobrovolníkem a Charitou Valašské Meziříčí.

Kontakt:

Mgr. Tereza Olejníková
tereza.olejnikova@valmez.charita.cz
telefon: 603 549 682

 

Kontejner pro Haiti dorazil do svého cíle

Kontejner pro Haiti dorazil do svého cíle

V polovině ledna naplněný  kontejner pro Haiti dorazil do svého cíle, do Gonaives a Baie de Henne. Všechen dovezený materiál pomůže lidem v místech, kde Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá již 13 rokem v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, podpory rozvoje života komunit a pomoci při přírodních katastrofách.

Tříkrálová sbírka v roce 2018 v Charitě Valašské  Meziříčí

Tříkrálová sbírka v roce 2018 v Charitě Valašské  Meziříčí

Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 18. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.

Výtěžek Tříkrálové sbírky - Charita Valašské Meziříčí

Hledáme dobrovolníky na Tříkrálovou sbírku

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plakátek TKS hledáme 2018 – VM-1

Děkujeme!

Děkujeme!

Na podporu Centra sociálně materiální pomoci Charity Valašské Meziříčí se potravinová sbírka konala v místním Kauflandu. Celkově lidé darovali 1096,45 kg potravin a hygienických potřeb. Oproti minulému roku je to v celkovém objemu skoro o 100 kg méně. Nejvíce lidé darovali trvanlivé potraviny (mouky, rýže, těstoviny, cukr, ale i cca 100 kg cenných konzerv s masem, rybami, zeleninou či ovocem). Hygienických potřeb půjde do Centra sociálně materiální pomoci téměř 90kg.
Celkem se do sbírky zapojilo 30 dobrovolníků. Dárcům i všem, kteří se na sbírce podíleli, patří velký dík.

Foto 1               Foto 5

Národní potravinová sbírka pro Charitu Valašské Meziříčí

Národní potravinová sbírka pro Charitu Valašské Meziříčí

Jít do obchodu nakupovat jako vždycky, tentokrát ale hodit do košíku i nějaké trvanlivé potraviny navíc a věnovat je potřebným. Takový je, zjednodušeně řečeno, princip Národní potravinové sbírky. Její už pátý ročník se pomalu blíží, proběhne 11. listopadu 2017 v mnoha českých obchodech.

Naplňte s námi kontejner pro Haiti

Vyučit se švadlenou, mít lepší garderobu, vybavenou třídu či školní knihovnu, mít čím se ošetřit… Takto a mnohem víc pomůže chudým Haiťanům kontejner s materiální sbírkou, kterou Arcidiecézní charita Olomouc vyšle letos na podzim do Karibiku. Lidé můžou Kontejner pro Haiti začít plnit již v těchto dnech. Uvidíme, zda váhu zásilky posílí na maximálních 14 tun.

Kontejner pro Haiti - plakát

Máte zájem pomoci?
 

Základní údaje

Charita Valašské Meziříčí

Kpt. Zavadila 1345

757 01 Valašské Meziříčí

 

IČO: 47997885

č. účtu: 1766921369 / 0800

 

tel: 571 619 981, 777 672 903

e-mail: 4gsyQOQnWezobW7%WkvDRW7r

datová schránka: 28qcpmy