Jak to děláme

 

Pastorační péče v Charitě  

Charita je nedílnou složkou katolické církve, a proto nabízí "něco navíc". Sociální služby se starají o potřeby svých klientů po stránce fyzické, psychické a sociální. Charita nabízí podporu i v oblasti duchovní. 

V Charitě působí pastorační asistent, jehož hlavním posláním je v lidské rodině povzbuzovat, posilovat a motivovat v obtížných situacích. 

Pastorační asistent nabízí:

  • Možnost individuálních (nejen) duchovních rozhovorů pro zaměstnance i uživatele Charity 
  • Možnost společné modlitby 
  • Možnost duchovních akcí pro zaměstnance  
  • Možnost mše svaté za zaměstnance a uživatele klienty 
  • Seznamuje zaměstnance s Etickým kodexem Charity 
  • Informuje farnosti o aktivitách služeb Charity 
  • Informuje zaměstnance o duchovních akcích, zajímavých knihách, článcích či pořadech v TV 
  • Koordinuje tříkrálovou sbírku a postní almužnu 

 

Mgr. Tereza Olejníková 
tel: 603 549 682 
e-mail: tereza.olejnikova@valmez.charita.cz