Zpět na stránku služby

Komu není služba určena

  • osobě, která požaduje poskytování zdravotní péče (např. aplikace inzulinu, injekce, měření TK, převaz apod.)
  • osobě, která není schopna bezpečného pobytu v domácím prostředí (např. chronické duševní onemocnění,  různé druhy demence, osobě vyžadující specializovanou odbornou péči)
  • osobě, jejíž domácí prostředí neumožňuje bezpečně poskytnout službu klientovi a zároveň je ohrožen jak samotný pracovník, tak i klient (chátrající byt, chybí topná zařízení, chybějící vodovodní přípojka, nedostačující vybavení domácnosti)
  • osobě s agresivním chováním (jak zájemce, tak i klient)
  • osobě vlastnící nebezpečné nebo agresivní zvíře v domácnosti