Rožnov pod Radhoštěm

Valašská Bystřice

Valašské Meziříčí

Kelč

VÍME AKTUÁLNĚ!

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku

Charita Valašské Meziříčí je realizátorem projektu č. 113D31200 7604 Podpora mobility sociálních služeb Charity Valašské Meziříčí, který byl finančně podpořen z prostředků MPSV ČR v rámci programu 113 310 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb.

Cílem projektu je pořídit tři osobní bezbariérová vozidla a jeden minibus se speciální úpravou interiéru, která umožní přepravu lidí s omezenou pohyblivostí.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. při dodržení zásad uvedených v § 6 tohoto zákona.

Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek, tj. ode dne následujícího po dni zahájení výběrového řízení do dne 27.3.2017 buď osobně do sídla zadavatele, tj. Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hod, v poslední den lhůty do 11:00 hodin nebo doporučeně poštou do sídla zadavatele.

Podrobné informace

Na benefičním plese Charity měli sraz mafiáni

V pátek 24. února se v Kulturním domě v Hrachovci sešli na svém plese mafiáni a mafiánky z blízka i daleka.

Dostaveníčko si dali na benefičním plese, který pořádala Charita Valašské Meziříčí.   

 děkovná grafika Dominik (2)

 

Postní almužna

Postní almužna

Nejen pro věřící, ale také pro všechny, kdo se chtějí přidat, je určeno pozvání k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přineseme do kostela. Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

Postní almužna

Výběrová řízení - Charita Valašské Meziříčí

Charita Valašské Meziříčí hledá pracovníky na tyto pozice:

pracovník Noclehárny-výpomoc              

zdravotní sestra - úvazek 0,5

Nově:                          osobní asistent/ka                    soc.pracovník Nízkoprahu pro děti a mládež       

Pozvánka na charitní ples 2017

Pozvánka na charitní ples 2017

 

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na  Mafiánský ples, který naše Charita pořádá v pátek 24.2.2017 od 20 hodin v KD   v Hrachovci.  K tanci a poslechu hraje c.m. Polajka a pan Vladimír Volek. Připraven je bohatý program - módní přehlídka, taneční vystoupení, fotokoutek a opravdu nabitá tombola.

Ples je benefiční. Výtěžek bude věnován zdravotně postiženému 6-ti letému chlapci Dominikovi Karafiátovi z Veselé na úhradu potřebné zdravotní péče a zdravotnických pomůcek.

Vstupenky je možné zakoupit v Krámku v pasáži, ul. Křížkovského 116/2 (poblíž kostela) ve Valašském Meziříčí a na ředitelství Charity Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, tel: 731 340 299.

Všichni jste srdečně zváni!

Kde se schovat před zimou

Možností kde se schovat před zimou je ve Zlínském kraji dostatek

Ani silné mrazy, které s sebou přineslo lednové počasí, zcela nenaplnily kapacity nocleháren a sedáren pro osoby ohrožené sociálním vyloučením ve Zlínském kraji.

Další zajímavé informace přináší tento článek.

Tříkrálová sbírka v roce 2017 ve Valašském Meziříčí

Tříkrálová sbírka v roce 2017 ve Valašském Meziříčí

Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 17. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci  a  zdravotně znevýhodněným občanům.

SAS na středních školách

SAS na středních školách

Na konci minulého roku proběhla návštěva pracovníků Sociálně aktivizační služby na soukromé střední škole v Hranicích, s cílem říci studentům něco více o této službě.

Olomoucky kraj logo

Romano Suno

Romano Suno

V pátek 9. prosince 2016 se klub Zeferino se staršími dětmi zúčastnil slavnostního vyhlášení literární a výtvarné soutěže Romano Suno.

Konec roku v Denním centru

Konec roku v Denním centru

V prosinci na nás v Denním centru (DC) dýchla vánoční nálada, kterou jsme přenesli i na naše klienty. Dali jsme jim na výběr z různých aktivit, které by mohly na DC proběhnout. Klienti byli rádi, že se mohou zapojit a také se něčemu novému přiučit. Dohodli se tedy společně na realizaci dvou akcí, které by uvítali. Ze všeho nejdříve však na DC proběhl velký předvánoční úklid.

Máte zájem pomoci?
 

Základní údaje

Charita Valašské Meziříčí

Kpt. Zavadila 1345

757 01 Valašské Meziříčí

 

IČO: 47997885

č. účtu: 1766921369 / 0800

 

tel: 571 619 981, 777 672 903

e-mail: 4gsyQOQnWezobW7%WkvDRW7r

datová schránka: 28qcpmy