Pozadí snímku

Co se děje s věcmi, které nám darujete?

Pozadí snímku

Práce, která tě bude stopro bavit!

V současné době máme několik volných pozic.

Pozadí snímku

Ceny kvality v sociální péči putovaly k našim zaměstnancům.

Na Noci venku bylo zakoupeno 74 poukazů na "Noc v teple" Na Noci venku bylo zakoupeno 74 poukazů na "Noc v teple"

Na Noci venku bylo zakoupeno 74 poukazů na "Noc v teple"

Děkujeme všem, kteří podpořili celorepublikovou akci Noc Venku i ve Valašském Meziříčí a zakoupili poukaz na "noc v teple“ na Noclehárně pro lidi bez domova. Během této akce s prodalo 74 poukazů.

13. 12. 2018
Vánoční poselství v praxi v Domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici Vánoční poselství v praxi v Domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici

Vánoční poselství v praxi v Domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici

„Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje trápení někomu jinému.“ Charles Dickens

11. 12. 2018
Mikulášská nadílka dorazila i do našeho Azylového domu pro matky s dětmi Mikulášská nadílka dorazila i do našeho Azylového domu pro matky s dětmi

Mikulášská nadílka dorazila i do našeho Azylového domu pro matky s dětmi

Za dětmi do azylového domu dorazilI ve středu 5.12. se svou nadílkou Mikuláš s čerty a anděly. Čerti museli, pro velký respekt, který budili, zůstat na chodbě :-)

7. 12. 2018
Charita Valašské Meziříčí zřizuje odlehčovací službu Charita Valašské Meziříčí zřizuje odlehčovací službu

Charita Valašské Meziříčí zřizuje odlehčovací službu

Od 1. 1. 2019 naše Charita zřizuje novou sociální službu. Jedná se o tzv. odlehčovací službu, která bude poskytovat pomoc lidem odkázaným na trvalou péči jiné osoby. Cílem je, aby tito lidé mohli co nejdéle žít doma se svými blízkými, zároveň ale aby tito pečující měli prostor vyřídit své záležitosti, popřípadě si odpočinout a načerpat síly.
Služba bude poskytována seniorům a dospělým lidem s různým typem postižení v jejich domácnostech na území mikroregionu Rožnovsko a to celoročně v rozmezí od 6:00 do 20:00 hodin (včetně sobot, neděl a svátků).

1. 12. 2018
Co se děje s věcmi, které nám darujete? Co se děje s věcmi, které nám darujete?

Co se děje s věcmi, které nám darujete?

Naším cílem je, aby pomoc byla přiměřená, pomohla překonat člověku akutní situaci a nečinila ho trvale závislým na pomoci druhých. Práce s klienty v našich službách směřuje k tomu, aby lidé využili vlastních sil k řešení své nepříznivé situace, nespoléhali pouze na pomoc zvenčí, ba dokonce pomoc nezneužívali. Pro přidělování věcí zdarma máme proto svá pravidla. S každým klientem intenzivně pracujeme a vždy důkladně zvažujeme, co mu v dané situaci pomůže a co mu naopak může uškodit. V naší práci se řídíme příslovím: „Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den, nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.“

30. 11. 2018
Již potřetí se spalo venku Již potřetí se spalo venku

Již potřetí se spalo venku

Charita Valašské Meziříčí se letos už potřetí zapojila do celorepublikové akce Noc venku, jejíž termín připadl na čtvrtek 23. listopadu. Cílem této akce bylo otevřít problematiku bezdomovectví široké veřejnosti a zmírnit její předsudky vůči lidem, kteří se vlivem různých okolností ocitli bez domova.

29. 11. 2018
Přestřižením pásky byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce Přestřižením pásky byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce

Přestřižením pásky byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce

Minulý týden byla přestřižením pásky slavnostně ukončena rekonstrukce budovy Charity Valašské Meziříčí na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, ve které sídlí služby pro lidi bez domova.

29. 11. 2018
Bezdomovectví pohledem velitele Městské policie Jana Camfrly Bezdomovectví pohledem velitele Městské policie Jana Camfrly

Bezdomovectví pohledem velitele Městské policie Jana Camfrly

Noc venku je celorepubliková akce, která upozorňuje na fakt, že bezdomovectví se netýká pouze lidí žijících na ulici. Bezdomovectvím je ve Valašském Meziříčí ohroženo také mnoho rodin žijících na či pod hranicí chudoby. V souvislosti s konáním této akce jsem položila několik otázek veliteli Městské policie ve Valašském Meziříčí Janu Camfrlovi, který na ně ochotně odpověděl.

20. 11. 2018
Vlajka Evropské unie
Obsah a koncepce webových stránek vznikly za podpory projektu Profesionalizace Charity Valašské Meziříčí reg. číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001895 financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a prostředků ze státního rozpočtu ČR.