Pozadí snímku

Benefiční ples 22.2.2019

Přijďte si zatančit a podpořit dobrou věc!

Pozadí snímku

Co se děje s věcmi, které nám darujete?

Pozadí snímku

Práce, která tě bude stopro bavit!

V současné době máme několik volných pozic.

BENEFIČNÍ PLES Charity Valašské Meziříčí BENEFIČNÍ PLES Charity Valašské Meziříčí

BENEFIČNÍ PLES Charity Valašské Meziříčí

Charita Valašské Meziříčí ve spolupráci s obcí Krhová, pořádá v pátek 22. 2. 2019 od 19hodin v kulturním domě v Hrachovci Benefiční ples.

22. 1. 2019
Teambuilding SASanek Teambuilding SASanek

Teambuilding SASanek

Teambuildingové akce jsou důležitou součástí dobře fungujícího týmu.

8. 2. 2019
Proč jsem se stala dobrovolníkem? Proč jsem se stala dobrovolníkem?

Proč jsem se stala dobrovolníkem?

Dobrovolnictví není v lidské společnosti něčím novým, v každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří díky nemoci, chudobě či přírodní katastrofě pomoc potřebovali. Solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti.
Práce dobrovolníků je důležitou součástí činnosti naší organizace. Jejich pomoc využíváme buď pravidelně, nebo příležitostně.

6. 2. 2019
Děti z Ukrajiny děkují za Vánoční balíčky Děti z Ukrajiny děkují za Vánoční balíčky

Děti z Ukrajiny děkují za Vánoční balíčky

Naše Charita se v rámci Arcidiecézní charity Olomouc zapojila do obdarování dětí na Ukrajině. Ke konci roku 2018 mohli zájemci vytvořit Vánoční balíček, který putoval konkrétnímu dítěti do této země. Všem, kteří jste se do akce zapojili moc děkujeme. Balíčky doputovaly do spokojených náručí dětí.

5. 2. 2019
Příběh ... Příběh ...

Příběh ...

Každý člověk má svůj životní příběh. Některý je veselý, jiný smutný. Některý je s dobrým koncem, jiný se špatným. Při práci v sociálních službách se potkáváme se spoustou takových příběhů...

4. 2. 2019
Na Noci venku bylo zakoupeno 74 poukazů na "Noc v teple" - využito bylo již 11 poukazů Na Noci venku bylo zakoupeno 74 poukazů na "Noc v teple" - využito bylo již 11 poukazů

Na Noci venku bylo zakoupeno 74 poukazů na "Noc v teple" - využito bylo již 11 poukazů

Během prosince bylo využito 11 poukazů na "Noc v teple". Děkujeme dárcům s číslem poukazu 1-11. Nocleh byl poskytnut právě díky Vám.

31. 1. 2019
Ježíškova vnoučata obdarovávala i v našem domově Ježíškova vnoučata obdarovávala i v našem domově

Ježíškova vnoučata obdarovávala i v našem domově

„Žádné „my“ mne nespasí, nedal-li jsem „já“ alespoň cibuli almužnou… „já“ je zároveň slovo svědomí i slovo činu.“ Karel Čapek

18. 1. 2019
Ohlédnutí za vánočními svátky v Denním centru Ohlédnutí za vánočními svátky v Denním centru

Ohlédnutí za vánočními svátky v Denním centru

I když jsou vánoční svátky již minulostí, přes to někteří máme ve svých domovech stromečky, necháváme slavnostní výzdobu v oknech a radujeme se…

17. 1. 2019
Vlajka Evropské unie
Obsah a koncepce webových stránek vznikly za podpory projektu Profesionalizace Charity Valašské Meziříčí reg. číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001895 financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a prostředků ze státního rozpočtu ČR.