Pozadí snímku

charitní obchod KOMPOOT

Pozadí snímku

DOMA JE DOMA

On-line výzva a petice za záchranu domácí zdravotní péče

Pozadí snímku

Práce, která tě bude stopro bavit!

Pouť seniorů na Hostýn Pouť seniorů na Hostýn

Pouť seniorů na Hostýn

V úterý 17.9.2019 pořádá Charita Valašské Meziříčí Pouť na Hostýn. Akce je určena pro seniory a staré nemocné lidi, kteří se na Hostýn vlastními silami dostanou jen velmi obtížně.

14. 8. 2019
„Jeden den v Odlehčovací službě“ „Jeden den v Odlehčovací službě“

„Jeden den v Odlehčovací službě“

Všechny sociální služby jsou založeny na stejném principu - pomáhat druhým a podporovat je. Při konkrétním poskytování však již můžeme vidět specifika dané služby, které si člověk ani neumí představit.
Pojďte a poznejte blíže kouzlo i náročnost jednotlivých profesí...

22. 8. 2019
Nemáme čas…? Nemáme čas…?

Nemáme čas…?

V Charitě Valašské Meziříčí pracují lidé věřící v Boha, věřící v "něco" nebo "někoho", ale také lidé nevěřící. Ať už jsme na tom s vírou jakkoliv, spojuje nás všechny jedno - respekt k hodnotám, které naše Charita vyznává. Abychom všichni lépe tyto hodnoty pochopili, máme mezi sebou pastorační asistentku. Ta nejen dává útěchu věřícím klientům či pracovníkům, ale svými slovy a myšlenkami povzbuzuje všechny, kteří v Charitě pracujeme.
Máte-li chuť, můžete se nad jejími slovy zamyslet spolu s námi..

16. 8. 2019
Příběh ... Příběh ...

Příběh ...

Každý člověk má svůj životní příběh. Některý je veselý, jiný smutný. Některý je s dobrým koncem, jiný se špatným. Při práci v sociálních službách se potkáváme se spoustou takových příběhů...

12. 8. 2019
ATTA má novou otevírací dobu ATTA má novou otevírací dobu

ATTA má novou otevírací dobu

Sociální rehabilitace Atta prochází v posledních měsících znatelnou proměnou.

7. 8. 2019
Prázdniny v Zastávce… Prázdniny v Zastávce…

Prázdniny v Zastávce…

Prázdniny jsou časem odpočinku, výletů a zábavy. Nejinak je tomu i v našem Nízkoprahu.

6. 8. 2019
Už čtvrtý úspěšný projekt v tomto roce Už čtvrtý úspěšný projekt v tomto roce

Už čtvrtý úspěšný projekt v tomto roce

Charita Valašské Meziříčí se zapojila do 6. kola grantového programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" Nadačního fondu Tesco. Zde uspěla se svým projektem "Podpora důstojného prožití závěru života - dovybavení Domácí zdravotní a paliativní péče" a dostala se mezi 3 nejlepší projekty v našem regionu.

5. 8. 2019
Adra přispěla na Odlehčovací službu v Rožnově Adra přispěla na Odlehčovací službu v Rožnově

Adra přispěla na Odlehčovací službu v Rožnově

Financování sociálních služeb je vždy vícezdrojové. Získat potřebné finance však není jednoduché. Proto jsme rádi, že můžeme využívat i finanční příležitosti v rámci podávaných projektů.

1. 8. 2019
Vlajka Evropské unie
Obsah a koncepce webových stránek vznikly za podpory projektu Profesionalizace Charity Valašské Meziříčí reg. číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001895 financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a prostředků ze státního rozpočtu ČR.