Pozadí snímku

Tříkrálové koledování není jen sbírka...

První lednový víkend u vás opět zazvoní Tříkráloví koledníci. Proč vlastně? Abyste přispěli do pokladniček? Ano, ale nejen to!

Pozadí snímku

Co se děje s věcmi, které nám darujete?

Pozadí snímku

Práce, která tě bude stopro bavit!

V současné době máme několik volných pozic.

Tříkrálová sbírka v roce 2019 v Charitě Valašské Meziříčí Tříkrálová sbírka v roce 2019 v Charitě Valašské Meziříčí

Tříkrálová sbírka v roce 2019 v Charitě Valašské Meziříčí

Děkujeme všem koledníkům, dobrovolníkům a dárcům za letošní podporu Tříkrálové sbírky. Zapojeno bylo 26 obcí a více než 1.500 dobrovolníků. Podařilo se vybrat částku 2.328.485 Kč.

14. 1. 2019
Ohlédnutí za vánočními svátky v Denním centru Ohlédnutí za vánočními svátky v Denním centru

Ohlédnutí za vánočními svátky v Denním centru

I když jsou vánoční svátky již minulostí, přes to někteří máme ve svých domovech stromečky, necháváme slavnostní výzdobu v oknech a radujeme se…

17. 1. 2019
Vánoce v domově pro seniory ve Valašské Bystřici Vánoce v domově pro seniory ve Valašské Bystřici

Vánoce v domově pro seniory ve Valašské Bystřici

Předvánoční období bylo i v našem domově trochu hektické a naplněné tradičními aktivitami a zvyklostmi. Před začátkem adventního období jsme si společně vyrobili hned tři adventní věnce. Jeden do jídelny, jeden do kaple a jeden, který vítal příchozí u hlavního vchodu.

16. 1. 2019
Předvánoční posezení v Denním centru Předvánoční posezení v Denním centru

Předvánoční posezení v Denním centru

Těsně před Vánocemi, konkrétně 21. prosince, jsme v naší službě přivítali několik hostů, kteří chtěli klientům popřát klidný a požehnaný čas. Všechny přítomné přivítala vedoucí Denního centra, paní Hana Krůpová, a jménem všech pracovníků popřála klidné prožití svátků. Připomněla také provozní záležitosti Denního centra v zimním období. Poté předala slovo řediteli Charity Valašské Meziříčí, Ing. Jiřímu Gavendovi, který zhodnotil půlroční rekonstrukci budovy, která probíhala za plného provozu, a která byla završena 22. listopadu slavnostním otevřením. Poděkoval nejen klientům, ale také pracovníkům za trpělivost, se kterou snášeli různá omezení, a vyslovil přání, aby si klienti nové budovy vážili. Poté jim popřál klidné svátky a předal slovo paní místostarostce města Valašské Meziříčí Zdislavě Odstrčilové, která do Denního centra zavítala pozdravit naše klienty, ale také podpořit je při řešení jejich životních situací. Vybídla klienty, aby využili pomoci sociálních služeb.

15. 1. 2019
Poděkování všem dobrovolníkům Charity Valašské Meziříčí Poděkování všem dobrovolníkům Charity Valašské Meziříčí

Poděkování všem dobrovolníkům Charity Valašské Meziříčí

"Nemůžeme pomoci každému, ale každý můžeme pomoci někomu".

23. 12. 2018
Sociální rehabilitace ATTA - provoz dne 31.12.2018 pouze v terénu Sociální rehabilitace ATTA - provoz dne 31.12.2018 pouze v terénu

Sociální rehabilitace ATTA - provoz dne 31.12.2018 pouze v terénu

Dne 31. 12. 2018 (Silvestr) Sociální rehabilitace ATTA Charity Valašské Meziříčí bude svou činnost poskytovat pouze v terénní formě. Z technických důvodů nebude možné poskytovat službu v ambulanci.

19. 12. 2018
Vánoční provoz v charitním obchodě na Zámecké ulici Vánoční provoz v charitním obchodě na Zámecké ulici

Vánoční provoz v charitním obchodě na Zámecké ulici

Od pátku 21. 12. 2018 do neděle 6. 1. 2019 budeme mít ZAVŘENO

18. 12. 2018
Tříkráloví koledníci opět vyjdou do ulic 4.-5.1.2019 Tříkráloví koledníci opět vyjdou do ulic 4.-5.1.2019

Tříkráloví koledníci opět vyjdou do ulic 4.-5.1.2019

První lednový víkend u vás opět zazvoní Tříkráloví koledníci. Proč vlastně? Abyste přispěli do pokladniček? Ano, ale nejen to!

18. 12. 2018
Vlajka Evropské unie
Obsah a koncepce webových stránek vznikly za podpory projektu Profesionalizace Charity Valašské Meziříčí reg. číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001895 financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a prostředků ze státního rozpočtu ČR.