Pozadí snímku

Co se děje s věcmi, které nám darujete?

Pozadí snímku

Práce, která tě bude stopro bavit!

V současné době máme několik volných pozic.

Pozadí snímku

Ceny kvality v sociální péči putovaly k našim zaměstnancům.

Mikulášská nadílka dorazila i do našeho Azylového domu pro matky s dětmi Mikulášská nadílka dorazila i do našeho Azylového domu pro matky s dětmi

Mikulášská nadílka dorazila i do našeho Azylového domu pro matky s dětmi

Za dětmi do azylového domu dorazilI ve středu 5.12. se svou nadílkou Mikuláš s čerty a anděly. Čerti museli, pro velký respekt, který budili, zůstat na chodbě :-)

7. 12. 2018
Charita Valašské Meziříčí zřizuje odlehčovací službu Charita Valašské Meziříčí zřizuje odlehčovací službu

Charita Valašské Meziříčí zřizuje odlehčovací službu

Od 1. 1. 2019 naše Charita zřizuje novou sociální službu. Jedná se o tzv. odlehčovací službu, která bude poskytovat pomoc lidem odkázaným na trvalou péči jiné osoby. Cílem je, aby tito lidé mohli co nejdéle žít doma se svými blízkými, zároveň ale aby tito pečující měli prostor vyřídit své záležitosti, popřípadě si odpočinout a načerpat síly.
Služba bude poskytována seniorům a dospělým lidem s různým typem postižení v jejich domácnostech na území mikroregionu Rožnovsko a to celoročně v rozmezí od 6:00 do 20:00 hodin (včetně sobot, neděl a svátků).

1. 12. 2018
Co se děje s věcmi, které nám darujete? Co se děje s věcmi, které nám darujete?

Co se děje s věcmi, které nám darujete?

Naším cílem je, aby pomoc byla přiměřená, pomohla překonat člověku akutní situaci a nečinila ho trvale závislým na pomoci druhých. Práce s klienty v našich službách směřuje k tomu, aby lidé využili vlastních sil k řešení své nepříznivé situace, nespoléhali pouze na pomoc zvenčí, ba dokonce pomoc nezneužívali. Pro přidělování věcí zdarma máme proto svá pravidla. S každým klientem intenzivně pracujeme a vždy důkladně zvažujeme, co mu v dané situaci pomůže a co mu naopak může uškodit. V naší práci se řídíme příslovím: „Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den, nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.“

30. 11. 2018
Již potřetí se spalo venku Již potřetí se spalo venku

Již potřetí se spalo venku

Charita Valašské Meziříčí se letos už potřetí zapojila do celorepublikové akce Noc venku, jejíž termín připadl na čtvrtek 23. listopadu. Cílem této akce bylo otevřít problematiku bezdomovectví široké veřejnosti a zmírnit její předsudky vůči lidem, kteří se vlivem různých okolností ocitli bez domova.

29. 11. 2018
Přestřižením pásky byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce Přestřižením pásky byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce

Přestřižením pásky byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce

Minulý týden byla přestřižením pásky slavnostně ukončena rekonstrukce budovy Charity Valašské Meziříčí na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, ve které sídlí služby pro lidi bez domova.

29. 11. 2018
Bezdomovectví pohledem velitele Městské policie Jana Camfrly Bezdomovectví pohledem velitele Městské policie Jana Camfrly

Bezdomovectví pohledem velitele Městské policie Jana Camfrly

Noc venku je celorepubliková akce, která upozorňuje na fakt, že bezdomovectví se netýká pouze lidí žijících na ulici. Bezdomovectvím je ve Valašském Meziříčí ohroženo také mnoho rodin žijících na či pod hranicí chudoby. V souvislosti s konáním této akce jsem položila několik otázek veliteli Městské policie ve Valašském Meziříčí Janu Camfrlovi, který na ně ochotně odpověděl.

20. 11. 2018
K práci v Charitě mě přivedla náhoda K práci v Charitě mě přivedla náhoda

K práci v Charitě mě přivedla náhoda

V letošním 13. ročníku Ceny kvality v sociální péči zvítězila v kategorii Cena sympatie naše dlouholetá pracovnice Ludmila Plevová. K získání ocenění ji jménem Charity Valašské Meziříčí gratuluji.
Lidce jsem položila několik otázek, na které ochotně odpověděla.

16. 11. 2018
Zažijte noc venku ve Valašském Meziříčí! Zažijte noc venku ve Valašském Meziříčí!

Zažijte noc venku ve Valašském Meziříčí!

Obrázky lidí bez domova má v hlavě každý z nás. Už jsme si na ně zvykli, zpravidla kolem nich procházíme bez povšimnutí. Otázka bezdomovectví však v zimních měsících nabývá na aktuálnosti. Desítky jich zimu totiž nepřežijí. A i na tuto skutečnost se snaží upozornit kampaň Noc venku, která přibližuje realitu „bezdomovce“ ironicky řečeno „zážitkovou formou“. Snažíme se upozornit na fakt, že bezdomovectví se netýká jen lidí žijících na ulici. Je to fenomén, jímž jsou ohroženy tisíce rodin žijících na hranici či pod hranicí chudoby.

15. 11. 2018
Vlajka Evropské unie
Obsah a koncepce webových stránek vznikly za podpory projektu Profesionalizace Charity Valašské Meziříčí reg. číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001895 financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a prostředků ze státního rozpočtu ČR.