Rožnov pod Radhoštěm

Valašská Bystřice

Valašské Meziříčí

Kelč

Projekt  „Děti na pomoc aktivnímu stáří“  byl slavnostně zakončen

Projekt  „Děti na pomoc aktivnímu stáří“  byl slavnostně zakončen

Přestřižením pásky jsme v úterý 27.6. slavnostně otevřeli revitalizovanou zahradu u Charitního domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Za přítomnosti zástupkyně Nadace ČEZ, vedení obce Valašská Bystřice, kněze, vedení a žáků zdejší Základní školy a Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí,  dalších významných hostů a především obyvatel a zaměstnanců domova byl zakončen projekt naší Charity s názvem „Děti na pomoc aktivnímu stáří“, který jsme mohli realizovat díky finanční podpoře Nadace ČEZ ve výši 596 000 Kč.

Tato částka byla použita na revitalizaci zahrady při Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici, která byla donedávna travnatou plochou s minimem dřevin a bez chodníků. Z toho důvodu byla pro většinu obyvatel domova nepřístupná. Většina činností s klienty se musela odehrávat ve vnitřních prostorách domova nebo na terase . Díky finanční podpoře Nadace ČEZ jsme mohli zahradu celkově upravit a zpřístupnit obyvatelům domova. Konkrétně jsme vybudovali chodníky, provedli terénní úpravy, zahradu osázeli ovocnými stromy a keři, vybudovali jsme bylinkovou a zeleninovou zahrádku.

Aby se obyvatelé domova cítili na zahradě co nejlépe, pořídili jsme zahradní nábytek  a houpačku,  kuželky a vybudovali jsme ohniště s posezením.

IMG_1860IMG_1865

Do projektu se s radostí zapojili žáci ze Základní školy ve Valašské Bystřice pod vedením svých vyučujících.  Společně připravují aktivity pro obyvatele domova, které pak při pravidelných společných setkáních realizují.  Občas si připraví překvapení v podobě divadla nebo tanečního vystoupení.  V červnu žáci s klienty domova jeli na společný výlet, a to do Zoologické zahrady v Lešné u Zlína. Už nyní se všichni těší, až se společná setkání budou moci konat  pod širým nebem. Žáci základní školy, i přes ukončení projektu, přislíbili  pomoc s pravidelnou údržbou zahrady. 

Pravidelnými návštěvníky obyvatel domova se v letošním školním roce stali také studenti a pedagogové Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Ti si pro klienty domova připravují různé aktivizační hry. Mezi nejoblíbenější patří hra Bingo, do které se klienti s chutí a radostí zapojují.

Děkujeme Nadaci ČEZ za její finanční podporu, bez které by úprava zahrady nebyla možná.

Závěrem je nutné také zmínit přidanou hodnotu celé spolupráce. Je to nádherná ukázka úcty mládí ke stáří a provázanosti generací, kdy mladí lidé pomáhají těm, kteří jsou odkázaní na pomoc druhých. Je to podpora seniorského věku jako plnohodnotné etapy života. Všem za tuto podporu patří velký dík.

IMG_1879IMG_1902IMG_1911IMG_1919

Máte zájem pomoci?
 

Základní údaje

Charita Valašské Meziříčí

Kpt. Zavadila 1345

757 01 Valašské Meziříčí

 

IČO: 47997885

č. účtu: 1766921369 / 0800

 

tel: 571 619 981, 777 672 903

e-mail: 4gsyQOQnWezobW7%WkvDRW7r

datová schránka: 28qcpmy