Rožnov pod Radhoštěm

Valašská Bystřice

Valašské Meziříčí

Kelč

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PALIATIVNÍ PÉČE

 Definic paliativní péče je několik, všem je společný důraz na kvalitu života, řešení obtížných symptomů a specifikace skupiny pacientů, kteří jsou příjemci péče.

 „Paliativní medicína se zabývá léčbou a péčí o nemocné s aktivním, progredujícím, pokročilým onemocněním. Délka života je u těchto nemocných omezená a cílem léčby a péče je kvalita života.“ (WHO – Světová zdravotnická organizace).

 V průběhu dějin tuto péči poskytovali lékaři, zdravotníci, ale i řádové sestry, duchovní a zvláště členové rodiny nemocného. Celá historie medicíny je především ve znamení tlumení symptomů, zvláště u tak závažných onemocnění, jako jsou zhoubné nádory.

  • paliativní péče a léčba se netýká jen lidí bezprostředně před smrtí, ale i v průběhu trvání onemocnění, kdy mají být kontinuálně řešeny všechny potíže s onemocněním spojené. Velmi důležité je, že zahrnuje léčbu a péči nejen o pacienta, ale i o jeho blízké. Nemocný a jeho blízcí tvoří jednotku, a pokud je jim péče věnována odděleně nebo jedné části neposkytovaná vůbec, nemůžeme hovořit o kvalitní paliativní péči a léčbě
  • respektuje umírání jako přirozenou konečnou fázi lidského života a smrt jako danost, kterou je třeba přijmout a nikoli pokládat za nepřítele, s nímž je třeba bojovat i za stavu, kdy nelze zvítězit
  • vychází ze zkušenosti, že existuje zásadní rozdíl mezi špatnou a kvalitní péčí o umírající a že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a nesmyslným utrpením
  • dokáže úspěšně zvládat bolest a další průvodní jevy závěrečných stádií smrtelných onemocnění
  • je založena na interdisciplinární spolupráci a na celostním pohledu na nemocného člověka, integruje proto v sobě lékařské, psychologické, sociální, existenciální a spirituální aspekty
  • vychází důsledně z individuálních přání a potřeb pacientů, respektuje jejich hodnotové priority a chrání právo pacienta na sebeurčení
  • zdůrazňuje význam rodiny a nejbližších přátel nemocných, nevytrhává nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb, ale umožňuje jim, aby poslední období života prožili v důstojném a vlídném prostředí, ve společnosti svých blízkých

 V naší společnosti je smrt často odmítána. Postrádá smysl … lidé se po celý život snaží něco vlastnit, užívat si, mít vše pod kontrolou a smrt jim stojí v cestě. Nebo je chápána jako prohra. Jako kdyby bylo možné se jí vyhnout.

Lidé mají i na konci života stejné potřeby jako každý jiný člověk, pouze s menšími zvláštnostmi, které souvisejí právě s posledním obdobím života.

Kontakt: 603 549 680

Leták Domácí paliativní péče

Máte zájem pomoci?
 

Základní údaje

Charita Valašské Meziříčí

Kpt. Zavadila 1345

757 01 Valašské Meziříčí

 

IČO: 47997885

č. účtu: 1766921369 / 0800

 

tel: 571 619 981, 777 672 903

e-mail: 4gsyQOQnWezobW7%WkvDRW7r

datová schránka: 28qcpmy