Zpět na stránku služby

Ceník

Ceník úhrad za úkony poskytované v Denním stacionáři Radost

platné od 1. 4. 2018

 

Základní činnosti dle § 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., §46, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů

 

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ___ 80 Kč/hod. *

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

B. Pomoc při osobní hygieně ___ 100 Kč/hod. *

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC
 • Celková koupel vč. mytí vlasů
 • Holení, péče o nehty na rukou

 

C. Poskytnutí stravy

 • Dovoz oběda ___ 15 Kč/úkon
 • Nákup snídaně, svačiny ___ 10 Kč/úkon
 • Nápoje – suroviny na 1 den pobytu ___ 5 Kč

 

D. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti

 • individuální forma ___ 80 Kč/hod.*
 • skupinová forma ___ 50 Kč/hod.

 

E. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ___ 100 Kč/hod.*

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů:

- doprovod na úřady, na nákupy, doprovod do a ze zařízení

- pochůzky (pošta, banka, lékárna)

- vyřizování úředních záležitostí klientů, pomoc při vyplnění formulářů

- objednání u lékaře

- komunikace s rodinou apod.
 

* Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí (§11, odst. 2, písm. A, vyhláška č. 505/2006 Sb.)

 

Dále poskytujeme tyto fakultativní činnosti:

 • doprava uživatele do a ze zařízení ___ cena dle vnitřního tarifu

        (dle provozních možností, na základě individuální dohody)

 • doprava na výlety, akce ___ 16,91 Kč/km

 

K základnímu úkonu celková koupel vč. mytí vlasů se účtuje režijní poplatek ve výši 20 Kč.

Smluvní cena oběda je určena dodavatelem a činí 56 Kč.