Pomáhejte s námi

Díky Vaší štědrosti pomáháme lidem ve Vašem okolí.

Přispějte a podílejte se na tom, aby se pomocná ruka dostala ke všem lidem, kteří ji potřebují. Budujte s námi společnost, kde respekt, podpora a láska mají opravdový význam.

 

Podpořit nás můžete zasláním finanční částky na bankovní účet: 1766921369 / 0800

 

V roce 2016:

1773 - počet klientů, kterým jsme opakovaně pomohli

11 506x poskytnuta odborná pomoc

29 145x jsme poskytli nocleh nebo ubytování v našich pobytových zařízeních

26 622 hodin v přímé péči při poskytování terénních služeb

 

Náklady a výnosy v roce 2017:

Jak Váš příspěvek pomůže?

Váš příspěvek nám pomůže flexibilně reagovat na aktuální potřeby lidí, kteří pomoc potřebují a můžeme tak nadále pracovat na zkvalitňování služeb, které mají přímý dopad na život lidí ve Vašem okolí, jejich rodinných příslušníků a celou společnost.

Ze 40% pokrýváme provoz pomoci soukromých zdrojů, to znamená z příjmů vlastní činnosti (především poplatky za úhradové služby), firemních a individuálních darů, veřejných sbírek a nadací. Tyto dary jsou pro naši činnost velmi potřebné, bez nich bychom služby v takovém rozsahu nemohli poskytovat a velmi si každého daru vážíme.

 

Kde zjistíte, jak Vaše peníze pomáhají?

O tom, co se v organizaci děje a co se nám díky Vám daří, dáváme vědět prostřednictvím aktualit na našem webu, Facebooku nebo ve výroční zprávě.

 

 

V případě dotazů se obracejte na naši dárcovskou podporu.

Martina Kubíčková, tel: 735 700 981, email: martina.kubickova@valmez.charita.cz

 

Chcete nás podpořit jiným způsobem?

Mohlo by Vás zajímat: