Tříkrálová sbírka

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je umožnit všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že obdarovali jiného člověka.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě stovek lidí ve všech koutech našeho regionu. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji můžeme každoročně pořádat.

 

Jak to bylo se třemi králi

Nevíme přesně kolik jich vlastně bylo. V písmu se to neuvádí, tam je zmínka pouze o mudrcích z východu. Podle tradice byli tři (usuzuje se tak podle darů zlata, kadidla a myrhy, které přinesli).

Jejich jména známe také pouze z tradic. Ze zkratky jejich jmen - Kašpar, Melichar, Baltazar vznikl zvyk psát na dveře domů posvěcenou křídou K+M+B + letopočet, který se počítá od narození Pána Ježíše. Tato tři písmena jsou rovněž začátečními písmeny tří latinských slov ,,Christus mansionem benedicat", což znamená ,,Kristus ať žehná tomuto domu".

 

O sbírce

První Tříkrálová sbírka se uskutečnila v roce 2000. Tato sbírka ještě nebyla celorepubliková, ale konala se pouze na území olomoucké arcidiecéze. Od roku 2001 Sekretariát Sdružení České katolické charity pořádá každoročně tuto sbírku po celém území naší země.

Skupiny tří koledníků se zapečetěnými pokladničkami a v doprovodu dospělého vedoucího vyjdou do ulic všech obcí a měst v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Rožnovsko. Zpěvem koled, přáním všeho dobrého v novém roce a malou pozorností v podobě balíčku cukru a kalendáře osloví obyvatele a žádají je o podporu tradiční Tříkrálové sbírky.

 

Děkujeme všem koledníkům, dobrovolníkům a dárcům za podporu Tříkrálové sbírky v roce 2018!

Více informací o tom, jak probíhala sbírka munulý rok najdete v tomto článku

Dokument PDF
příspěvky TKS 2018 za jednotlivé obce a města.pdf