Rožnov pod Radhoštěm

Valašská Bystřice

Valašské Meziříčí

Kelč

Tříkrálová sbírka 2017 proběhla v pátek 6. ledna a sobotu 7. ledna 2017 - všem dárcům a dobrovolníkům srdečně děkujeme !

Sčítání tks 2017

 

banner_TKS2017_640x130

Arcidiecéze olomoucká - Šířit zvěst o narození Krista, ale také šířit radost a pomáhat těm, kteří to potřebují. To je posláním Tří králů. Od 2. do 15. ledna vyrazí do ulic Arcidiecéze olomoucké více než 18 400 koledníků. Za peníze, které jim lidé přispějí, Charita pomůže lidem v nouzi. Například v Zábřehu poslouží handicapovaným lidem a seniorům speciálně upravený přepravný automobil, vyškovská Charita zase zrekonstruuje faru v Topolanech pro fungování sociální služby, v otrokovickém Domově pro seniory přibydou automatické dveře a v působištích všech Charit bude poskytnuta přímá pomoc lidem v tíživé sociální situaci...

V roce 2016 dárci přispěli do Tříkrálové sbírky 97 651 016 korunami, z toho 24 795 948 korun vynesla koleda v Arcidiecézi olomoucké. Právě tam začali chodit koledníci s pokladničkou už v roce 2000, o rok později se Tříkrálová sbírka rozšířila do celé České republiky. Výtěžek sbírky se každým rokem zvyšuje. Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se v roce 2016  vykoledovala částka 2 036 380 Kč.

Tříkrálová sbírka v oblastech působnosti Charity Valašské Meziříčí

Skupiny  tří koledníků se zapečetěnými pokladničkami a v doprovodu dospělého vedoucího vyjdou do ulic v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 6-7. ledna 2017, ve Valašském Meziříčí v sobotu 7. ledna 2017. Zpěvem koled, přáním všeho dobrého v novém roce a malou pozorností v podobě balíčku cukru a kalendáře vyzvou obyvatele k podpoře tradiční Tříkrálové sbírky.

Výtěžek sbírky v tomto roce využijeme na:

  • pomoc lidem v akutní nouzi
  • dovybavení půjčovny kompenzačních pomůcek
  • financování projektů jednotlivých služeb Charity Valašské Meziříčí
  • na finanční podporu Centra sociálně- materiální pomoci, které Charita Valašské Meziříčí otevřela v prosinci loňského roku.

Jak jsme využili dary z TKS v roce 2016?

  • pořídili jsme kuchyňské linky pro Azylový dům pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí
  • poskytli jsme přímou pomoc lidem v akutní nouzi
  • zakoupili jsme kompenzační pomůcky pro Pečovatelskou službu v Kelči a v Rožnově pod Radhoštěm
  • pořídili jsme osobní automobil pro Charitní dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici
  • pořídili jsme vybavení nového Centra sociálně-materiální pomoci
  • byly provedeny stavební úpravy prostor pro služby Centra Amika- pro osoby s duševním onemocněním

 

Každý kdo by chtěl sbírku podpořit a zapojit se do koledování, je srdečně zván. přivítáme jak děti, Tak i dospělé, kteří jsou ochotní pomoci.

 

V případě zájmu kontaktujte hlavního koordinátora sbírky Kateřinu Kolajovou tel: 603 549 682.

Tříkrálová sbírka 2016 proběhla v pátek 8. ledna a sobotu 9. ledna 2016 - všem dárcům a dobrovolníkům srdečně děkujeme !

 Výtěžek CHVM 2016

 

Tříkrálová sbírka 2015 proběhla v pátek 9. ledna a sobotu 10. ledna 2015 - všem dárcům a dobrovolníkům srdečně děkujeme !

Hlavní koordinátor: Bc. Jan Lušovský - 603 549 682 - jan.lusovsky@valmez.charita.cz

Krátká videa jsou ke zhlédnutí zde a také zde

Výsledky za celou ČR najdete zde

 

 

Tříkrálová sbírka 2014 proběhla  4. ledna a  11.ledna 2014 - všem dárcům a dobrovolníkům srdečně děkujeme !

Hlavní koordinátor: Jan Lušovský - 603 549 682 - jan.lusovsky@valmez.charita.cz

 

 

Tříkrálová sbírka 2013 proběhla v pátek 4. ledna a sobotu 5.ledna 2013 - všem dárcům a dobrovolníkům srdečně děkujeme !

Hlavní koordinátor: Jan Lušovský - 603 549 682 - jan.lusovsky@valmez.charita.cz