Pozadí snímku

Tříkrálová sbírka 2022

Pozadí snímku

DOMA JE DOMA

Pozadí snímku

Práce, která tě bude stopro bavit!

Výsledky Tříkrálové sbírky 2022 Výsledky Tříkrálové sbírky 2022

Výsledky Tříkrálové sbírky 2022

Charita Valašské Meziříčí uspořádala v pátek 7. ledna a v sobotu 8. ledna již 22. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.

20. 1. 2022
Další poděkování našim pracovníkům Další poděkování našim pracovníkům

Další poděkování našim pracovníkům

S radostí sdílíme poděkování pracovnicím Pečovatelské služby v Kelči.

19. 1. 2022
Radost dětí z Ukrajiny Radost dětí z Ukrajiny

Radost dětí z Ukrajiny

Stalo se tradicí, že naše Charita se zapojuje do projektu Vánoční balíček. Tento projekt Arcidiecézní Charity Olomouc spočívá v jednorázovém obdarování dětí z ukrajinských dětských domovů a sociálně slabých rodin v době Vánoc.

18. 1. 2022
Hlasujte pro AMIKU Hlasujte pro AMIKU

Hlasujte pro AMIKU

Dnešním dnem začíná hlasovací fáze grantového programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" ve všech prodejnách Tesco.
Naše Charita do této fáze postoupila s projektem "Tvořivý prostor pro pomoc dětem i dospělým s duševním onemocněním", který zaštiťuje Sociální rehabilitace Amika. Díky grantovému příspěvku bychom službu dovybavili terapeutickým pískovištěm a hrnčířským kruhem, které přispějí k vytvoření prostoru pro rozvoj schopností a dovedností klientů v oblasti komunikace, mezilidských vztahů, zvládání praktických činností, pro tvořivé zpracování témat a hledání řešení problémů.

14. 1. 2022
Poděkování... Poděkování...

Poděkování...

Další poděkování ze závěru loňského patří pracovníkům Osobní asistence.
Děkujeme za ocenění naší práce. Těší nás, že se nám daří naplňovat naše poslání.

13. 1. 2022
Putování městem Putování městem

Putování městem

Bývá zvykem, že pracovníci Nízkoprahu hledají aktivity, které by jejich klienty zaujaly, pobavily a které by je také něco nového naučily.
Tentokrát to bylo naopak. Díky výzvě Nadace VIA, měli klienti TRIUMF klubu možnost si sami vymyslet, připravit a také realizovat činnost, která by zaujala nejen jejich vrstevníky, ale která by také byla užitečná.

12. 1. 2022
Poděkování pro naše pracovníky Poděkování pro naše pracovníky

Poděkování pro naše pracovníky

Na konci loňského roku obdržel pan ředitel dvě poděkování našim pracovníkům za kvalitní poskytování Domácí zdravotní a paliativní péče.
Tato poděkování nás velmi těší. Děkujeme.

11. 1. 2022
Jaké byly Vánoce ve službách pro lidi bez domova Jaké byly Vánoce ve službách pro lidi bez domova

Jaké byly Vánoce ve službách pro lidi bez domova

Zimní období bývá pro lidi bez domova velmi těžké. Obzvlášť vánoční svátky jsou pro ně velkou psychickou zátěží. Pracovníci našich služeb, kteří se těmto lidem věnují, tady byli pro své klienty a pomohli jim závěr roku prožít v klidu a do jejich životů vnést naději.

11. 1. 2022
Vlajka Evropské unie
Obsah a koncepce webových stránek vznikly za podpory projektu Profesionalizace Charity Valašské Meziříčí reg. číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001895 financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a prostředků ze státního rozpočtu ČR.