Pozadí snímku

30 let Charity Valašské Meziříčí

Pozadí snímku

Práce, která tě bude stopro bavit!

Pozadí snímku

Pomoc pro Ukrajinu

SBÍRKA pánské zimní obuvi a oděvů SBÍRKA pánské zimní obuvi a oděvů

SBÍRKA pánské zimní obuvi a oděvů

S příchodem zimního období vyhlašuje naše Charita sbírku zimního oblečení a obuvi, kterého je, vzhledem k narůstajícímu počtu klientů ve službách pro lidi bez domova, nedostatek.

28. 11. 2022
Noclehárna Noclehárna

Noclehárna

Noclehárna Charity Valašské Meziříčí na Zámecké byla poprvé otevřena 1. února 2006. První 3 roky byl provoz služby od září do dubna, postupem času se rozšířil na celý rok. Za tu dobu prošly branami Noclehárny stovky klientů, mužů i žen. Nejmladším bylo 18 let, těm nejstarším 80. Počty mužů značně převyšují počty žen. Naše služby vyhledali také občané jiných zemí, především ze Slovenské republiky, Polska a Ukrajiny. V roce 2021 jsme uzavřeli 97 smluv, to je 97 lidí, kteří nemuseli strávit noc na ulici.

28. 11. 2022
Čekání na Boha Čekání na Boha

Čekání na Boha

Kdysi žila jedna zbožná stará paní, která se každý den několik hodin modlila. Jednoho dne při modlitbě uslyšela Boží hlas, který jí oznámil: „Dnes tě přijdu navštívit.“

27. 11. 2022
V domově se připravujeme na adventní čas V domově se připravujeme na adventní čas

V domově se připravujeme na adventní čas

Klienti společně se zaměstnanci tvořili ozdoby, kterými si vyzdobí své pokoje i celý domov. Z papíru vystřihují vločky, barví šišky, vyrábějí adventní věnce a další dekorace. Nejsou na to sami. S přípravami jim přišly pomoct také děti zaměstnanců domova. Aby všem šla práce od ruky, pečovatelka Lenka Skalská hrála na housle známé písničky a někteří z klientů se k ní přidali a společně si zazpívali.

Aby „přípravy“ na advent byly dokonalé, vydali se včera klienti užít si adventní atmosféru na Kateřinský jarmark, který se konal ve Společenském domě U Pernických ve Valašské Bystřici.

Domov je vyzdoben, klienti naladěni … čas rozjímání může začít.

26. 11. 2022
Pozvání na adventní koncert Pozvání na adventní koncert

Pozvání na adventní koncert

Zveme vás na tradiční adventní koncert, který připravila Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm na první adventní neděli 27. listopadu 2022 od 16:30 v kostele Všech svatých.
Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří péči o klienty Domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici.

25. 11. 2022
Denní centrum Denní centrum

Denní centrum

„Jsme tady, abychom dospělým lidem bez domova poskytli zázemí (podporu) a zajistili alespoň na chvíli pocit bezpečí a jistoty a dodali naději na změnu jejich situace.“

24. 11. 2022
Zakoupení adventního věnce = darování péče seniorům Zakoupení adventního věnce = darování péče seniorům

Zakoupení adventního věnce = darování péče seniorům

Advent znamená pro křesťany dobu radostného očekávání narození Spasitele, ale také dobu rozjímání a dobročinnosti. Zároveň je první adventní neděle počátkem církevního roku. Mezi nejznámější a nejoblíbenější symboly tohoto období patří adventní věnec, který se objevuje téměř ve všech domácnostech, ať již význam adventu chápou v tradičním náboženském smyslu, nebo jako období spojené s předvánočními přípravami.
I my letos chceme navázat na tradici přípravy a prodeje charitních adventních věnců, které vyrábějí naši klienti a zaměstnanci. Výtěžek z prodeje tentokrát podpoří péči o klienty v Domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici. 
Adventní věnce si můžete zakoupit v Rožnově p. R., v Zašové a ve Valašském Meziříčí. Časy prodejů najdete na plakátku. 

22. 11. 2022
Terénní služba Domino Terénní služba Domino

Terénní služba Domino

Ve čtvrtek 24. listopadu se koná celorepubliková kampaň Noc venku. K této akci se připojujeme symbolicky představením charitních služeb pro lidi bez domova.
Začínáme Terénní službou Domino, která pracuje s lidmi přímo na ulici, ve squotech, na ubytovnách apod. v lokalitách Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a přilehlých obcích.

21. 11. 2022
Vlajka Evropské unie
Obsah a koncepce webových stránek vznikly za podpory projektu Profesionalizace Charity Valašské Meziříčí reg. číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001895 financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a prostředků ze státního rozpočtu ČR.