Kdo jsme a co děláme

"DÁVÁME LIDEM NADĚJI, VRACÍME LÁSKU SVĚTU."

Kdo jsme?

Charita Valašské Meziříčí je nestátní nezisková organizace poskytující sociální, zdravotní, sociálně-výchovné, vzdělávací a humanitární služby. Je součástí Charity Česká republika, která je účelovým zařízením Římskokatolické církve pro službu všem potřebným bez rozdílu.

 

                         

 

Také televize Noe o naší Charitě natočila tento 40 minutový dokument DÁVÁME LIDEM NADĚJI, ve kterém se dozvíte, jaké služby poskytujeme.

                                                          

 

Proč tu jsme?

V Charitě Valašské Meziříčí poskytujeme vlídné přijetí a podanou ruku lidem v nelehkých
životních obdobích. Láskou, podporou a péčí přispíváme ke spokojenějšímu životu jednotlivců i celé společnosti.

Naše poslání vychází z poselství církve šířit dobro, spravedlnost a naději.

 

Pro koho tu jsme?

  • Lidi v krizi, nouzi
  • Rodiny ve složité životní situaci
  • Lidi se zdravotním postižením
  • Lidi s duševním onemocněním
  • Osamělé a nemocné seniory
  • Děti a mládež se složitým rodinným zázemím
  • Pro lidi, kteří jsou příjemci humanitární a náhlé krizové pomoci

Jsme tu také pro všechny lidi dobré vůle, kteří se chtějí podílet jakýmkoliv způsobem spolu s námi na pomoci druhým a to, ať už prostřednictvím své dobrovolnické činnosti, účastí na benefičních akcích, poskytnutím finančních i materiálních darů apod.

 

Co děláme?