Kdo jsme a co děláme

"DÁVÁME LIDEM NADĚJI, VRACÍME LÁSKU SVĚTU."

Kdo jsme?

Charita Valašské Meziříčí je nestátní nezisková organizace poskytující sociální a zdravotní služby, humanitární pomoc a osvětové aktivity. Je součástí Charity Česká republika, která je účelovým zařízením Římskokatolické církve pro službu všem potřebným bez rozdílu.

 

                         

 

Také televize Noe o naší Charitě natočila tento 40 minutový dokument DÁVÁME LIDEM NADĚJI, ve kterém se dozvíte, jaké služby poskytujeme.

                                                          

 

Proč tu jsme?

V Charitě Valašské Meziříčí poskytujeme vlídné přijetí a podanou ruku lidem v nelehkých životních obdobích. Láskou, podporou a péčí přispíváme ke spokojenějšímu životu jednotlivců i celé společnosti.

Naše poslání vychází z poselství církve šířit dobro, spravedlnost a naději.

 

Pro koho tu jsme?

 • Lidi v krizi, nouzi
 • Rodiny ve složité životní situaci
 • Lidi se zdravotním postižením
 • Lidi s duševním onemocněním
 • Osamělé a nemocné seniory
 • Děti a mládež se složitým rodinným zázemím
 • Pro lidi, kteří jsou příjemci humanitární a náhlé krizové pomoci

Jsme tu také pro všechny lidi dobré vůle, kteří se chtějí podílet jakýmkoliv způsobem spolu s námi na pomoci druhým a podpoře trvale udržitelného rozvoje, a to prostřednictvím své dobrovolnické činnosti, účastí na benefičních akcích, poskytnutím finančních i materiálních darů apod.

 

Co děláme?

Pomáháme lidem s řešením (překlenutím) jejich sociálních, psychických a jiných zdravotních problémů (obtíží), a to prostřednictvím

 
 • Péče o tělo, duši i ducha
 • Poradenství
 • Podpory i domluvené kontroly
 • Asistence, doprovodů a nácviků
 • Aktivizačních a rozvojových činností
 • Vedení k samostatnosti a přebírání zodpovědnosti za vlastní život
 • Nastavování hranic
 • Pomoci s nastavením struktury v jejich životech
 • Podpory rodičovských kompetencí
 • Pomoci s drobnými činnostmi v domácnosti
 • Poskytování cílené materiální a finanční pomoci v krizových situacích
 • Poskytování ubytování nebo přístřeší k přenocování
 • Poskytování bezpečného prostoru pro sdílení a spolupráci na řešení problémů
 • Poskytování cílených volnočasových aktivit
 • Poskytování doučování a podpory při vzdělávání
 • Pomoci s hospodařením s financemi
 • Pomoci s vyřizováním osobních a úředních záležitostí
 • Poskytování ošetřovatelské a odborné zdravotní péče
 • Tlumení bolesti v situacích, kdy jiná léčba už není možná
 • Podpory a pomoci rodinným příslušníkům našich klientů při péči o jejich blízké

 

Dáváme prostor široké veřejnosti k účasti na pomoci lidem v těžkých životních situacích, a to prostřednictvím

 
 • Dobrovolnické činnosti
 • Poskytování materiálních darů
 • Poskytování finančních darů
 • Účasti na benefičních akcích naší organizace

 

Dáváme nejen lidem, ale i věcem novou šanci, a to prostřednictvím

 
 • Možnosti zaměstnávání lidí se sníženou pracovní schopností
 • Prodeje použitých, ale stále použitelných věcí v našem charitním obchůdku KOMPOOT