AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Díky Vaší štědrosti pomáháme lidem ve Vašem okolí.

Přispějte a podílejte se na tom, aby se pomocná ruka dostala ke všem lidem, kteří ji potřebují. Budujte s námi společnost, kde respekt, podpora a láska mají opravdový význam.

 

AKTUÁLNĚ MŮŽETE PODPOŘIT TYTO PROJEKTY

 

► PROVOZ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Odlehčovací službu v Rožnově pod Radhoštěm poskytujeme na základě pilotního projektu Zlínského kraje od 1. 1. 2019. Už od počátku se potýkala s nedostačující finanční podporou. Přestože je financování služby vícezdrojové (úhrady uživatelů služby, dotace Zlínského kraje, Mikroregionu Rožnovsko, z vlastních zdrojů), nepokryje provozní náklady na celý letošní rok. Na 1 hodinu přímé péče o klienta nám schází 450,- Kč. 

Vaše podpora nám umožní zabezpečit službu ve stejném rozsahu jako v roce 2020.

AUTOMOBIL PRO SOCIÁLNÍ REHABILITACI AMIKA

Sociální rehabilitace Amika podporuje dospělé lidi, kteří se v důsledku duševního onemocnění nebo psychických potíží dostali do situace, kterou nedokážou sami zvládnout. Aby služba byla schopna efektivně podporovat klienty již v průběhu hospitalizace v psychiatrické nemocnici i v jejich přirozeném prostředí, je nezbytné, aby disponovala automobilem.

POMÁHEJTE S NÁMI DÁLE: