Pozadí snímku

POMÁHEJTE S NÁMI

Díky Vaší štědrosti pomáháme lidem ve Vašem okolí.

Pozadí snímku

Pomoc (nejen) matkám samoživitelkám

Potřebujete pomoc nebo byste rádi sami někomu pomohli?

Pozadí snímku

Práce, která tě bude stopro bavit!

Pozadí snímku

Projekt „KROK ZA KROKEM K ÚSPĚŠNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ“

Součástí projektu je 12 sociálních služeb Charity Val. Meziříčí, které se zaměří na rozvoj kvality poskytování v souladu se zákonnými standardy kvality.

V dotačních výzvách jsme úspěšní V dotačních výzvách jsme úspěšní

V dotačních výzvách jsme úspěšní

Financování naší Charity sestává z několika zdrojů. Tím nejvýraznějším příjmem jsou zdroje státní správy a samosprávy (Ministerstva, města, kraje, obce apod). Ze 40% pokrýváme provoz pomoci soukromých zdrojů, to znamená z příjmů vlastní činnosti (především poplatky za úhradové služby), firemních a individuálních darů, veřejných sbírek a nadací.

18. 6. 2021
Jaro v Triumfu Jaro v Triumfu

Jaro v Triumfu

Ptáte se. Co se událo v TRIUMF klubu v dubnu a květnu? Přinášíme krátkou rekapitulaci toho, jak se máme, co se událo nového a co nás čeká a nemine.

17. 6. 2021
"Jeden den v Noclehárně..." "Jeden den v Noclehárně..."

"Jeden den v Noclehárně..."

Všechny sociální služby jsou založeny na stejném principu → pomáhat druhým a podporovat je. Při konkrétním poskytování však již můžeme vidět specifika dané služby, které si člověk mnohdy ani neumí představit.
Poznejte blíže kouzlo i náročnost jednotlivých profesí...

16. 6. 2021
Bramborákové odpoledne v domově Bramborákové odpoledne v domově

Bramborákové odpoledne v domově

Klientům Domu pokojného stáří se snažíme plnit všechna přání, pokud je to jen trochu v našich silách.

15. 6. 2021
"Vy rozhodujete, my pomáháme" "Vy rozhodujete, my pomáháme"

"Vy rozhodujete, my pomáháme"

Od dnešního dne začíná v obchodech TESCO (ve Valašském Meziříčí a v Zubří) hlasování v programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.
Projekt naší Charity → "Podpora terénní odlehčovací služby" ← v tomto programu také uspěl.

14. 6. 2021
Aktivity v Radosti Aktivity v Radosti

Aktivity v Radosti

Každý den je v Denním stacionáři Radost připraveno mnoho různých aktivit, do kterých se mohou klienti zapojit.

12. 6. 2021
Dětský den Dětský den

Dětský den

V sobotu se konal v parku u zámku Kinských Den dětí, na kterém jsme spolu se studentkami a paní učitelkou místní SPŠ stavební měli na starosti jedno ze stanovišť, kde malí návštěvníci plnili úkoly.

10. 6. 2021
Roztančený Nízkoprah Triumf klub Roztančený Nízkoprah Triumf klub

Roztančený Nízkoprah Triumf klub

Pracovnice z Triumf klubu v Rožnově pod Radhoštěm se zapojily do dubnového Mezinárodního dne tance.

9. 6. 2021
Vlajka Evropské unie
Obsah a koncepce webových stránek vznikly za podpory projektu Profesionalizace Charity Valašské Meziříčí reg. číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001895 financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a prostředků ze státního rozpočtu ČR.