Pozadí snímku

Tříkrálová sbírka 2023

Pozadí snímku

Požehnané Vánoce i celý příští rok

Pozadí snímku

Práce, která tě bude stopro bavit!

GIVT - dvakrát větší odměna GIVT - dvakrát větší odměna

GIVT - dvakrát větší odměna

Ode dneška až do nedělní půlnoci nás můžete podpořit dvojnásobnými procenty ze svého nákupu přes Givt.

27. 1. 2023
Kde peníze z Tříkrálové sbírky v uplynulém roce pomohly? Kde peníze z Tříkrálové sbírky v uplynulém roce pomohly?

Kde peníze z Tříkrálové sbírky v uplynulém roce pomohly?

Přesto, že je Tříkrálová sbírka 2023 za námi, ohlédněme se ještě za jejím minulým ročníkem. V roce 2022 se v našem děkanátu podařilo vykoledovat 2 807 585 korun.

27. 1. 2023
Rok 2022 v Centru sociálně-materiální pomoci Rok 2022 v Centru sociálně-materiální pomoci

Rok 2022 v Centru sociálně-materiální pomoci

Provoz Centra sociálně - materiální pomoci je každoročně spolufinancován z dotací měst, obcí a firem v regionu naší působnosti a z výtěžku Tříkrálové sbírky. Financování Centra se stalo každoročním záměrem využití sbírky, který naše Charita předkládá svému zřizovateli ke schválení. Bez této podpory bychom jeho provoz nemohli zachovat.
V loňském roce jsme zaznamenali značný nárůst počtu žadatelů o potravinovou a materiální pomoc. Na Centrum se obraceli nejen klienti našich služeb a dalších institucí, ale také lidé z Ukrajiny, které válka donutila opustit jejich domovy.

26. 1. 2023
Děti ze ZŠ navštívily klienty Domova Děti ze ZŠ navštívily klienty Domova

Děti ze ZŠ navštívily klienty Domova

V pondělí 16. 1. 2023 jsme v Domě pokojného stáří přivítali 25 žáků místní základní školy pod vedením paní učitelky Petry Dostálové, aby nám zpříjemnili odpoledne hudebním programem Ohlédnutí za Vánocemi v ZŠ. Děti měly připraveny vánoční písničky a na závěr zatančily několik valašských tanců, které se učí v tanečním souboru Trojáček.

Klientům se vystoupení velmi líbilo, mohli si s dětmi zazpívat a potěšit se tím, s jakou chutí děti zpívaly.

25. 1. 2023
Peeři pomáhají lidem s duševním onemocněním Peeři pomáhají lidem s duševním onemocněním

Peeři pomáhají lidem s duševním onemocněním

Tento, donedávna málo používaný pojem, dnes slyšíme ze všech stran. Úzce souvisí s problematikou duševního onemocnění, kterého v poslední době rekordně přibývá, a o kterém se ve společnosti dosud mluvilo velmi sporadicky. Také souvisí s transformací psychiatrické péče, která mimo jiné zahrnuje zapojení různých subjektů do komplexního procesu práce na změně přístupů k péči o pacienty s duševním onemocněním.

24. 1. 2023
Vánoční balíčky pro Ukrajinu jsou rozdány Vánoční balíčky pro Ukrajinu jsou rozdány

Vánoční balíčky pro Ukrajinu jsou rozdány

Díky velké podpoře dárců v kampani s názvem Vánoční balíček pro Ukrajinu dostalo v uplynulých dnech dárek celkem 370 dětí na Ukrajině. Probíhající válka na Ukrajině citelně ovlivnila letošní průběh rozdávání dárků, které proti zvyklostem z předcházejících ročníků, muselo být rozprostřeno do více dnů. Příjemci byly konkrétní děti ve věku od několika měsíců do 18-ti let. Pocházely ze sociálně potřebných rodin či dětských domovů, jsou tam i nemocné děti. Pro řadu z nich byl balíček od českého dárce tím jediným dárkem, který o těchto Vánocích dostaly. Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) děkuje i touto cestou všem dárcům, kteří se do akce zapojili a dárky připravili.

20. 1. 2023
Nebojte se o strachu mluvit! Nebojte se o strachu mluvit!

Nebojte se o strachu mluvit!

V našich životech se čas od času vyskytnou situace, které nás silně zasáhnou, a kdy marně hledáme způsob jejich řešení. Mnozí z nás mají pocit, že žádné řešení není, že jsou na všechno sami. Nevidí světlo na konci tunelu. Jediné východisko vidí v dobrovolném ukončení svého života.

20. 1. 2023
Pracovnice z Charity Nový Hrozenkov přijely do Rožnova Pracovnice z Charity Nový Hrozenkov přijely do Rožnova

Pracovnice z Charity Nový Hrozenkov přijely do Rožnova

Začátkem ledna zavítaly pracovnice z Nového Hrozenkova do Pečovatelské služby Rožnov pod Radhoštěm, kdy vedení rožnovského týmu ochotně představilo svou dlouholetou praxi.

19. 1. 2023
Vlajka Evropské unie
Obsah a koncepce webových stránek vznikly za podpory projektu Profesionalizace Charity Valašské Meziříčí reg. číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001895 financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a prostředků ze státního rozpočtu ČR.