Adresář kontaktů

Vedoucí služeb

Bc. Blahoslava Holišová — vedoucí služby

Sociální rehabilitace Amika

mobil: 737 420 843

Ing. Gabriela Galetková — charitní obchod Kompoot

777 672 903
571 619 981

Pavel Březovják

Noclehárna

Jaroslav Došek

Terénní služba Domino

Bc. Jana Hasalíková, DiS.

Sociální rehabilitace Atta

Bc. Markéta Krhutová

Azylový dům pro matky s dětmi

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.

Denní stacionář Radost

Bc. Iveta Minářová, DiS.

Pečovatelská služba Kelč

Bc. Nikola Šenková, DiS.

Osobní asistence

Mgr. et Bc. Michaela Wawreczková, DiS.

Denní centrum

Bc. Anna Žáčko

Odlehčovací služba

mobil: 731 631 687

Ředitelství

Ing. Jiří Gavenda — Ředitel Charity Valašské Meziříčí

733 741 069
571 619 979

Bc. Naděžda Gilarová — Zástupce ředitele

Ing. Gabriela Galetková — Koordinátor ředitelství

777 672 903
571 619 981

Blanka Gregorková — Mzdová účetní

Romana Kladivová — Personalista

735 700 980
571 619 980

Bc. Erika Moščáková — Vedoucí ekonomického oddělení

Ing. et Bc. Martina Došková — PR, marketing

Bc. Martina Cahlíková — Fundraising, dárcovská podpora

Mgr. et Bc. Kateřina Kolajová — Pastorační asistent a koordinátor dobrovolnictví

Mgr. Tereza Olejníková, DiS. — Pastorační asistent