Historie Valašská Bystřice

K vylíčení historie Charity Valašská Bystřice nejlépe poslouží výňatek z její kroniky:

„Činnost Charity byla zahájena 20. 1. 1992 za přítomnosti P. Antonína Štefka, hosta Zdenky Machové, ředitelky Charity Rožnov pod Radhoštěm. Tohoto jednání se zúčastnili dobrovolníci, kteří se chtěli podílet na charitativní činnosti.“

Na této schůzce byla zvolena ředitelkou Charity Anna Majerová. Plánem bylo zřídit domov pro seniory, což byl velký úkol. V první fázi šlo o to, získat vhodný objekt, kde by lidé mohli být ubytováni. To se po delších jednáních s vedením obce Valašská Bystřice podařilo. Charita získala do bezplatného pronájmu objekt bývalé školy. Mohlo se tedy začít s úklidem a zajišťováním vybavení pokojů i místností pro provoz, které z části věnovala Charita z Rakouska.

1. 9. 1992 byl tento provoz Charitního domova zahájen a již 19. září se do něj stěhují první obyvatelé. O tomto hektickém období svědčí další výňatek z kroniky:

„V sobotu 19. září se začínají do domova stěhovat první obyvatelé. Zaměstnanci pomáhali při vybalování a zabydlování. Dnes zůstala Anna Majerová na noční směnu, než se obyvatelé seznámí s novým prostředím. Zatím budeme pracovat jen na dvě směny. Obědy dovážíme z hospody U Machýčků, snídaně chystáme a večeře si připravují sami.

Začínají přípravy na svěcení Charitního domu. Pan Pavelka z Rožnova nám napekl vdolky, babičky, zaměstnanci a ochotné ženy z farnosti napekly vdolečky a cukroví, aby bylo čím pohostit hosty.

10. října svěcení Charitního domu:

- v 9:30 hod. pontifikální mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena otcem arcibiskupem Msgr: Janem Graubnerem

- 11:00 hod. obřady svěcení Charitního domu pokojného stáří a kaple Panny Marie

- poté vystoupení valašského souboru Troják, společný oběd, prohlídka domova, pohoštění hostů,…“ 

 

Je potřeba zmínit, že Charitní dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici je nejstarším charitním domem pokojného stáří na Moravě (první projekt tohoto typu v Olomoucké arcidiecézi). 

1995

  • Činnost v domácnostech seniorů na území obce zahájila také Charitní ošetřovatelská a pečovatelské služba.

1999

  • 18. ledna byla otevřena Lékárna ve Valašské Bystřici a občanům tak byla nabídnuta možnost výdeje a nákupu léků přímo v obci. Charita pronajala od Obecního úřadu Valašská Bystřice prostory v přízemí budovy Zdravotního střediska a vybavila je vlastním nábytkem a zařízením za účelem provozování lékárny, prodeje zdravotnického zboží a zprostředkování nabídky charitativních služeb.

2000

  • Na území obce proběhla první Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek ve výši 47 322,- Kč byl využit na humanitární účely a pomoc potřebným v obci.

2007

  • Brzy se ukázalo, že prostory staré školy nejsou pro fungování domova pro seniory zcela vyhovující ani dostatečné. Proto se začalo ve spolupráci s obcí vážně uvažovat o rozsáhlé rekonstrukci a v roce 2007 podána studie na rozšíření přístavby.

2010

  • 15. dubna byla zahájena stavba nového křídla k původní budově za podpory dotace ze státního rozpočtu. Stavbu realizovala Obec Valašská Bystřice, jež je vlastníkem objektu.  

2011

  • 14. ledna se konalo Slavnostní otevření přístavby Charitního domu pokojného stáří a zároveň pak byla v polovině roku zahájena druhá etapa - rekonstrukce stávající budovy. Celková kapacita po rekonstrukci bude 26 lůžek v domově pro seniory a 3 lůžka v odlehčovací službě (oproti původním 15 lůžkům). Z původního domova se tak stalo moderní zařízení splňující nároky na provoz takovéto sociální služby s převážnou většinou jednolůžkových pokojů a vybavením odpovídajícím potřebám seniorů.

Ředitelky působící v Charitě Valašská Bystřice: 

  • Anna Majerová (20. 1. 1992 - 31. 12. 1997)
  • Mgr. Pavla Stavinohová (1. 1. 1998 - 5. 11. 2010)