Charita má nový sociální automobil

Charita má nový sociální automobil

V minulém týdnu ředitel Charity Valašské Meziříčí Ing. Jiří Gavenda převzal z rukou zástupce reklamní agentury Kompakt spol. s r.o. klíče od nového sociálního automobilu, který bude sloužit v Pečovatelské službě Rožnov pod Radhoštěm.

V současné době má Charita k dispozici 43 automobilů, které jsou každodenně používány při poskytování celkem 19 sociálních a zdravotních služeb a k zajištění jejich provozu. Území naší působnosti je velmi rozsáhlé. Sahá od Horní Bečvy, Valašské Bystřice přes Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí po Kelč a Hranicko. Jsou to tři mikroregiony Valašskomeziříčsko – Kelečsko, Rožnovsko a Hranicko, kam Charita jezdí za svými klienty.

Dostupnost všem klientům je jednou z priorit terénních služeb. Jejich pracovnice však nejezdí pouze po „rovných“ cestách, službu je potřeba poskytnout i lidem na samotách, mnohdy v nepřístupném terénu a za každého počasí. Proto je nezbytné, aby auta měla vyhovující vybavení, bez kterého by poskytování služeb bylo velmi obtížné. Nejenže by bylo problematické především v zimním období dojet ke klientům v odlehlých částech regionu, ale také častá poruchovost by představovala velkou překážku v kvalitním a hlavně spolehlivém poskytování služby. Obměnou a doplněním vozového parku předcházíme právě tomuto riziku.

Děkujeme reklamní agentuře Kompakt spol. s r.o., manželům Tyroltovým a všem dárcům, kteří finančně přispěli k pořízení sociálního auta.

 

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Čtěte dále...

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021 VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021

29. 1. 2021
Příběh... Příběh...

Příběh...

28. 1. 2021
Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

24. 1. 2021