Výsledky Tříkrálové sbírky 2022

  • 20. ledna 2022 9:28
Výsledky Tříkrálové sbírky 2022

Charita Valašské Meziříčí uspořádala v pátek 7. ledna a v sobotu 8. ledna již 22. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.

Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se Tříkrálová sbírka letos uskuteční v klasické podobě. Nakonec vše dopadlo dobře. Za dodržení nařízených hygienických opatření mohli tříkráloví koledníci přinést požehnání do vašich domovů.

Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 295 skupinek koledníků, což je minimálně 1 180 osob.

Letos se podařilo vybrat rekordní částku. Celkem se vykoledovalo 2 807 585 korun. Z toho: 

  • 2 775 135 korun přispěli dárci do kasiček (při koledování a do staciárních kasiček),
  • 24 850 Kč je výnos Online kasičky (www.trikralovasbirka.cz)
  • 7 600 Kč bylo darováno bezhotovostní platbou

 

Naší Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále budou peníze použity na pořízení automobilů pro terénní služby, zakoupení vysoušečů pro humanitární pomoc a vybudování dětského hřiště u Azylového domu pro matky s dětmi. Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, oblečení) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Další částka půjde na dofinancování spoluúčasti v projektu IROP, díky kterému dojde k dovybavení pracoviště zaměstnanců.

Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc.

 

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Velké díky patří zejména koordinátorům sbírky v jednotlivých obcích a všem koledníkům, kteří mohli Vaše domovy označit požehnáním K + M + B + 2022.  

Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.

Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.

 

Čtěte dále...

Další poděkování našim pracovníkům Další poděkování našim pracovníkům

Další poděkování našim pracovníkům

19. 1. 2022
Radost dětí z Ukrajiny Radost dětí z Ukrajiny

Radost dětí z Ukrajiny

18. 1. 2022
Hlasujte pro AMIKU Hlasujte pro AMIKU

Hlasujte pro AMIKU

14. 1. 2022