Co se díky nám mění

Pomáháme lidem v nouzi se zajištěním základních životních potřeb

 • předcházíme kriminalitě z důvodů nepokrytých základních životních potřeb
 • předcházíme umrznutí lidí bez domova
 • pomáháme nasytit a obléknout sociálně slabé rodiny, děti a lidi bez domova
 • snažíme se o navrácení sociálně slabých do života běžné populace

 

Pomáháme sociálně slabým matkám, dětem a nefunkčním rodinám a dáváme tak šanci pro zlepšení podmínek pro vývoj dítěte

 • předcházíme a snažíme se o návrat dětí z ústavní péče
 • předcházíme užívání návykových látek u dětí a mladistvých
 • usilujeme o obnovu funkčních rodin
 • podporujeme vzdělávání a výchovu nejen romských dětí a zvyšujeme jejich kompetence pro zvládnutí studia a nalezení vhodného uplatnění na trhu práce

 

Pomáháme seniorům zůstat, co nejdéle v domácím prostředí

 • umožňujeme pečujícím o blízkého seniora zůstat ve svém zaměstnání a pomáháme s péčí
 • poskytujeme zdravotní péči v domácím prostředí a zkvalitňujeme tak život seniora, aby nemusel pobývat v nemocnici nebo aby nemusel často dojíždět k lékaři
 • předcházíme umisťování seniorů do ústavní péče
 • poskytujeme zázemí domova pro seniory s kapacitou 30-ti klientů, kde panuje rodinná atmosféra
 • děláme vše proto, aby umírající mohli z tohoto světa odejít v doma, důstojně a bez bolesti

 

Usnadňujeme péči o zdravotně postižené a pomáháme zvyšovat kvalitu života lidem s duševním onemocněním

 • předcházíme sociální izolaci duševně nemocných a snažíme se o začlenění do života běžné společnosti
 • zkvalitňujeme život hendikepovaným a umožňujeme jim kontakt s vnějším prostředím, a rodinám usnadňujeme péči

 

Ekologicky nakládáme s nošeným oblečením, efektivně nakládáme se zbytkovými potravinami, které by se jinak vyhodily

 • provozujeme dobročinný obchod, kde za drobný poplatek je možné ošacení zakoupit
 • na základě sociálního šetření rozdělujeme potraviny a oblečení lidem v nouzi