Financování

Výrazným zdrojem příjmů jsou zdroje státní správy a samosprávy (Ministerstva, města, kraje, obce apod). Ze 40% pokrýváme provoz pomoci soukromých zdrojů, to znamená z příjmů vlastní činnosti (především poplatky za úhradové služby), firemních a individuálních darů, veřejných sbírek a nadací. Všechny zdroje jsou pro nás velmi významné a děkujeme všem, že díky nim můžeme služby poskytovat v takové kvalitě a rozsahu.