Pastorační péče v Charitě

Pastorační péče v Charitě  

Charita je nedílnou složkou katolické církve, a proto nabízí "něco navíc". Sociální služby se starají o potřeby svých klientů po stránce fyzické, psychické a sociální. Charita nabízí podporu i v oblasti duchovní. 

V Charitě působí pastorační asistent, jehož posláním je dbát na to, aby práce v jednotlivých službách byla
zakotvena v křesťanských principech, a aby naše motto „Dáváme lidem naději, vracíme lásku světu“ bylo
všudypřítomné a opravdové.

Pastorační asistent nabízí:

  • Možnost individuálních (nejen) duchovních rozhovorů pro zaměstnance i uživatele Charity 
  • Možnost společné modlitby 
  • Možnost duchovních akcí pro zaměstnance  
  • Možnost mše svaté za zaměstnance a uživatele klienty 
  • Seznamuje zaměstnance s Etickým kodexem Charity 
  • Informuje farnosti o aktivitách služeb Charity 
  • Informuje zaměstnance o duchovních akcích, zajímavých knihách, článcích či pořadech v TV 
  • Koordinuje tříkrálovou sbírku a postní almužnu 

Mgr. et Bc. Kateřina Kolajová - pastorační asistentka, tel.:603 549 682, e-mail: katerina.kolajova@valmez.charita.cz 

Mgr. Tereza Olejníková, DiS. - pastorační asistentka, tel.: 731 576 951, e-mail: tereza.olejnikova@valmez.charita.cz