Dobrovolnictví

Dobrovolnictví není v lidské společnosti něčím novým, v každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří díky nemoci, chudobě či přírodní katastrofě pomoc potřebovali. Solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti.

Práce dobrovolníků je důležitou součástí činnosti naší organizace. Jejich pomoc využíváme buď pravidelně, nebo příležitostně.

 

Dobrovolnictví Charita Valašské Meziříčí realizuje ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA.

 

 

Proč se stát dobrovolníkem?

Kromě hezkého pocitu, že jste pracovali pro dobrou věc, získáte, také řadu nových zkušenosti, profesních kontaktů a nových přátelských vztahů, někdy také nový pohled na život a pocit naplnění.

 

Kdo může být dobrovolníkem?

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Může jít o pomoc konkrétnímu člověku či celé organizaci. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv starší 15-ti let, kdo je ochoten věnovat část svého volného času druhým.

 

Co můžu vykonávat v Charitě jako dobrovolník

Zapojit se můžete osobně jako dlouhodobější nebo příležitostný dobrovolník.

Dlouhodobí dobrovolníci pravidelně navštěvují některé z našich služeb, ve kterých svůj čas a energii věnují dětem, mládeži, lidem se zdravotním postižením a seniorům.

Příležitostní dobrovolníci pomáhají při jednorázových akcích, které probíhají v průběhu roku, jedná se například o výpomoc při kulturních a benefičních akcích, stavebních, údržbářských pracích apod.

Nabídka dobrovolnických aktivit

 • Doučování dětí a mládeže
 • Aktivity pro děti a mládež
 • Pomoc při benefičních a propagačních akcích Charity VM
 • Pečení pro benefiční akce
 • Korespondence v angličtině v rámci projektu Adopce na dálku
 • Třídění šatstva pro charitní obchod KOMPOOT
 • Návštěvy seniorů v Domově pokojného stáří ve Valašské Bystřici
 • Aktivity se seniory v Denním stacionáři v Rožnově pod Radhoštěm
 • Pomoc při realizaci Tříkrálové sbírky
 • Šití kostýmů pro koledníky na Tříkrálovou sbírku
 • Drobné stavební práce
 • Drobné práce při údržbě budov, zahrad, aut

 

Máte vlastní nápad, s čím byste rádi pomohli? Ozvěte se nám. Budeme rádi za každou pomocnou ruku.

 

Pro bližší informace kontaktujte koordinátorku dobrovolníků.

Mgr. et Bc. Kateřina Kolajová, telefon: 603 549 682, e-mail: katerina.kolajova@valmez.charita.cz

Dokument PDF

Leták o dobrovolnictví.pdf

Dokument PDF, 3.68 MB