Projekt na podporu Pečovatelské služby v Kelči

Projekt na podporu Pečovatelské služby v Kelči

Projekt se zaměřuje na navýšení úvazků pracovníků terénní Pečovatelské služby Kelč. Plníme přání seniorů zůstat co nejdéle doma, v bezpečí a s lidmi, kteří jsou jim blízcí. Tyto aspekty významně podporují míru soběstačnosti a kvalitu jejich života. Díky podpoře nadace Jistota od Komerční banky, navýšíme počet pečovatelek o 0,5 úvazku a budeme schopni poskytnout péči i zájemcům v pořadníku.

Pečovatelky pomáhají seniorům s podáváním jídla a pití, při oblékání, při orientaci a pohybu, při přesunech na lůžko nebo vozík, při osobní hygieně, obstarají běžné domácí práce, rozvážejí stravu, dovážejí a doprovázejí k lékaři a na úřady. Pro zpestření života seniorů z okolí, uspořádáme tři setkání, během kterých bude hrát živá hudba, budeme opékat špekáčky, a v adventním čase budeme rozjímat a povídat si o tradicích s tímto časem spojených.

Projekt byl podpořen nadací Jistota od Komerční Banky částkou 148 000 Kč.