Zkvalitnění terénních služeb Charity Valašské Meziříčí

Zkvalitnění terénních služeb Charity Valašské Meziříčí

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.


Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002370

 

Program:

Integrovaný regionální operační program

 

Období realizace:

leden - březen 2018

 

Celkový rozpočet:

679 060 Kč

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je nákup dvou osobních aut pro pracovníky terénních sociálních služeb. Území, na kterém Charita Valašské Meziříčí poskytuje své služby sahá od Horní Bečvy, Valašské Bystřice přes Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí po Kelč a Hranicko. Jsou to dva mikroregiony Valašskomeziříčsko – Kelečsko a Rožnovsko, kam Charita jezdí za svými klienty.

Aby rozsah i kvalita služeb byla zachovaná je nutné rozšířit vozový park.

Projekt je financován z evropských fondů, statního rozpočtu a také spoluúčastí naší organizace.