Odlehčovací služba v domácím prostředí klientů

Odlehčovací služba v domácím prostředí klientů

Nadace Adra přispěje částkou 50.000 Kč na mzdu pracovníků v sociálních službách, kteří poskytují Odlehčovací službu v domácím prostředí klientů v ORP Rožnov pod Radhoštěm.
Osobní náklady v této službě činí pro 4 pracovníky s 2,5 úvazky v přímé péči 845.000 Kč/rok.

Důležitým přínosem poskytované služby má být praktické odlehčení pečujícím rodinným příslušníkům a případná možnost společného hledání nového pohledu na rodinnou či sociální situaci klienta i jeho rodiny. Tím, že poskytneme podporu a odlehčovací službu pečujícím rodinným příslušníkům, naši klienti budou moci zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí a odlehčíme tak i pobytové odlehčovací službě či pečovatelské službě v terénu, u kterých poptávka převyšuje reálnou kapacitu jednotlivých služeb.

Správní rada Nadace ADRA v březnu 2020 v souvislosti s koronavirovou pandemií navýšila nadační příspěvek o dalších 20 000,- Kč, které Odlehčovací služba využije na pořízení ochranných pomůcek a dezinfekce (např. roušky, respirátory, jednorázové rukavice, dezinfekci na ruce apod.). 

 

Projekt je „podporován Nadací ADRA”

Související články

Adra přispěla na Odlehčovací službu v Rožnově Adra přispěla na Odlehčovací službu v Rožnově

Adra přispěla na Odlehčovací službu v Rožnově

1. 8. 2019