Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Charity Valašské Meziříčí, budovy služeb pro lidi bez domova a charitního šatníku

Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Charity Valašské Meziříčí, budovy služeb pro lidi bez domova a charitního šatníku

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Výzva: č. 62 - Sociální služby IROP MAS Rožnovsko

Doba realizace: 22.5. - 30.9.2018

Předpokládané náklady: 1.700.000 Kč

 

Cílem projektu je vybudování hygienického zázemí pro zaměstnance, výměna elektroinstalace, kanalizace a úpravy a položení nových podlah v objektu, kde sídlí služby pro lidi bez domova (Denní centrum, Noclehárna, Terénní služba Domino) a charitní šatník.

 

Projekt navazuje na již schválený projekt IROP Stavební úpravy objektu Charity Valašské Meziříčí z výzvy č. 30.