Ke kvalitě v Charitě II

Ke kvalitě v Charitě II

Projekt Ke kvalitě v Charitě II je financován z prostředků Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007576

 

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 

Období realizace:

1. 9. 2018 – 30. 4. 2020

 

Celkový rozpočet:

74.144,22 Kč

 

Účelem projektu je zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných v rámci charit ČR, posílení odbornosti a kompetencí sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím sítě systematické metodické podpory a zvýšení povědomí o charakteru sociální práce.

 

Za Charitu Valašské Meziříčí se tohoto projektu účastní služba Sociální rehabilitace Amika.