Šťastné stáří - rozvíjíme smyslové vnímání seniorů

Šťastné stáří - rozvíjíme smyslové vnímání seniorů

Posláním Denního stacionáře Radost v Rožnově p. R. je poskytnout seniorům a lidem se zdravotním
omezením bezpečný prostor a čas naplněný smysluplnými činnostmi, které jim pomohou udržet a rozvíjet
jejich dovednosti a schopnosti. Služba doplňuje nabídku terénních služeb (pečovatelských a zdravotních) scílem, aby mohli senioři zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Zároveň jejich rodinným příslušníkům
dáváme možnost setrvat v zaměstnání.

 

Cílem projektu je pořízení pomůcek, které nám umožní realizovat s klienty činnosti zaměřené na stimulaci smyslového vnímání a udržení úrovně stávajích schopností a dovedností (např. cvičení jemné motoriky, koordinace pohybů a mozek - oko - ruka, hmatová stimulace, aktivizace nervových zakončení, orientace v čase a prostoru, sociální kontakty - vzájemná interakce apod.).

 

Hlasování bylo ukončeno a projekt "Šťastné stáří - rozvíjíme smyslové vnímání seniorů" se umístil na 2. místě a na jeho realizaci jsme obdrželi nadační příspěvek ve výši 16 000,- Kč, díky kterému jsme pořídili Haptickou stěnu. 

Děkujeme všem, kteří nás svými hlasy podpořili a Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu.

 

 

JAK MŮŽETE HLASOVAT?

 

Hlasování probíhá tak, že za každý nákup v obchodě TESCO ve Valašském Meziříčí či v Zubří získá zákazník
1 žeton, jehož pomocí může hlasovat pro jeden ze tří projektů v daném mikroregionu. Mezi těmito projekty je tedy i projekt naší Charity. Obdržený žeton vhodíte do připravené nádoby. Projekt s nejvyšším počtem hlasů v mikroregionu na konci hlasovací fáze získá nadační příspěvek 30 000 Kč. Projekt, který se umístí na 2. místě, získá nadační příspěvek ve výši 16 000 Kč a projekt, který se umístí na 3. místě, získá nadační příspěvek 10 000 Kč.

HLASOVÁNÍ PROBÍHÁ OD 20. 1. DO 16. 2. 2020.

 

Děkujeme, že svou podporou přispějete ke zkvalitnění života a péče o naše klienty.

 

Více informací o Denním stacionáři Radost zde.