Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením - vnitřní stavební úpravy 3. NP

Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením - vnitřní stavební úpravy 3. NP

Projekt „Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením - vnitřní stavební úpravy 3. NP“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011684, je spolufinancován Evropskou unií.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011684

 

Program: Integrovaný regionální operační program

 

Výzva: 62. výzva – Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD

  

Období realizace: 2. 10. 2017 – 29. 2. 2020

 

Celkový rozpočet: 1 669 097,- Kč

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je rozšíření zázemí pro naše zaměstnance poskytující sociální služby v ORP Rožnov pod Radhoštěm. V této budově má zázemí pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací a terénní služba, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy Domino pro lidi bez domova a denní stacionář.

V průběhu posledních let došlo k významnému rozšiřování úvazků služeb s ohledem na nedostatečné pokrývání zájmu uživatelů (11 úvazků). To se promítá do nedostatečných prostor pro výkon služeb.

Projekt je zaměřen na vnitřní úpravu 3. nadzemního podlaží a tím dojde k požadovanému rozšíření zázemí pro jednotlivé sociální služby, které v objektu sídlí.