Pečovatelská služba - doma i v práci v bezpečí

Pečovatelská služba - doma i v práci v bezpečí

Cílem projektu je zajištění optimálních podmínek pro bezpečné poskytování pečovatelské služby v domácím prostředí našich klientů v souvislosti s rizikem šíření koronaviru. 

 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytl Charitě Valašské Meziříčí nadační příspěvek ve výši 23.900,- Kč na pořízení:

- nádob na zdravotnický odpad

- dezinfekce na ruce

- dezinfekce na plochy

- filtračních vložek do roušek

- jednorázových roušek.

 

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“.