Krok za krokem k úspěšné sociální službě

Krok za krokem k úspěšné sociální službě

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015224

Doba realizace: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022

Schválená výše dotace: 3 075 625 Kč

 

Cílem projektu "Krok za krokem k úspěšné sociální službě" bylo zavést procesy pro další rozvoj kvality poskytování našich 12 sociálních služeb v souladu se zákonnými standardy kvality a ve všech našich zapojených službách celkově rozvíjet kvalitu jejich poskytování a samostatnost, kompetentnost a psychickou vyrovnanost našich pracovníků v každodenní praxi. 

V čem nám tento projekt pomohl? Kvalita služeb naší organizace nyní odpovídá požadavkům zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. nejen metodicky, ale také prakticky. Naši pracovníci jsou schopní účinněji rozlišovat, jak vztahovat písemná pravidla na konkrétní způsob práce jednotlivých služeb, s ohledem na potřeby a specifika klientů, se kterými pracují. Supervize jim pomohly učit se lépe rozklíčovat své emoce a postoje, které by jim mohly bránit v efektivní a profesionální práci s klienty. Pracovní týmy našich služeb jsou schopné efektivněji analyzovat jednotlivé případy a účinněji spolupracovat při navržení a realizaci plánů našich klientů. Pracovníci jsou ve své práci jistější, a tím i psychicky vyrovnanější a odolnější. Vytvořili jsme praktickou příručku pro předcházení/zmírnění syndromu vyhoření u našich pracovníků (příručka je ke stažení níže). Vedoucí našich sociálních služeb a jejich zástupci jsou díky doplnění svých znalostí z oblasti manažerských kompetencí schopni obratněji řídit své týmy a poskytovat jim lepší oporu. Pracovníci, kteří prošli kurzy dalšího vzdělávání, umí odborněji zacházet s klienty. Projekt „Krok za krokem k úspěšné sociální službě“ tedy vedl ke zkvalitnění práce s klienty.

 

Činnosti, které jsme během projektu uskutečnili, tvořily tyto skupiny (klíčové aktivity):

KA 01 Oslovení a zapojení CS

KA 02 Podpora používání metodik v praxi

KA 03 Podpora psychické vyrovnanosti a odolnosti pracovníků

KA 04 Manažerské vzdělávání

KA 05 Odborné a kvalifikační vzdělávání CS  

 

Do projektu jsme zapojili více než 30 našich sociálních pracovníků a 56 pracovníků v sociálních službách.

Projekt „Krok za krokem k úspěšné sociální službě“ byl spolufinancován Evropskou unií.