Krok za krokem k úspěšné sociální službě

Krok za krokem k úspěšné sociální službě

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015224

Doba realizace: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022

Schválená výše dotace: 3 075 625 Kč

 

Cílem projektu "Krok za krokem k úspěšné sociální službě" je zavést procesy pro další rozvoj kvality poskytování našich 12 sociálních služeb v souladu se zákonnými standardy kvality, ve všech našich zapojených službách celkově rozvíjet kvalitu jejich poskytování a samostatnost, kompetentnost a psychickou vyrovnanost našich pracovníků v každodenní praxi. 

Díky projektu bude kvalita služeb naší organizace odpovídat požadavkům zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. nejen metodicky, ale také prakticky. Naši pracovníci budou totiž schopní účinněji rozlišovat, jak vztahovat písemná pravidla na konkrétní způsob práce jednotlivých služeb, s ohledem na potřeby a specifika klientů, se kterými pracují. Díky supervizím budou umět lépe rozklíčovat své emoce a postoje, které by jim mohly bránit v efektivní a profesionální práci s klienty. Pracovní týmy našich služeb budou schopné efektivněji analyzovat jednotlivé případy a účinněji spolupracovat při navržení a realizaci plánů našich klientů. Pracovníci budou ve své práci jistější, a tím i psychicky vyrovnanější a odolnější. Vedoucí našich sociálních služeb a jejich zástupci budou díky doplnění svých znalostí z oblasti manažerských kompetencí obratněji řídit své týmy a poskytovat jim lepší oporu. Pracovníci, kteří projdou kurzy dalšího vzdělávání, budou odborněji zacházet s klienty, protože zlepší svůj způsob práce. Naši noví pracovníci projdou kvalifikačními kurzy, a tím se prokáže jejich způsobilost pracovat v našich službách na požadované kvalitativní úrovni. Všechna tato opatření povedou především ke zkvalitnění práce s klienty.

Činnosti, které během projektu uskutečníme, jsou rozděleny do těchto skupin (klíčových aktivit):

KA 01 Oslovení a zapojení CS

KA 02 Podpora používání metodik v praxi

KA 03 Podpora psychické vyrovnanosti a odolnosti pracovníků

KA 04 Manažerské vzdělávání

KA 05 Odborné a kvalifikační vzdělávání CS  

 

Do projektu zapojíme 30 našich sociálních pracovníků a 56 pracovníků v sociálních službách.

Projekt „Krok za krokem k úspěšné sociální službě“ je spolufinancován Evropskou unií.