Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Projekt: Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00101                                                     

Doba realizace: 1.10. 2013 – 30.9. 2015

Schválená výše dotace: 3 199 123,96 Kč, skutečně vyčerpáno 2 330 730,21 Kč

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zajištění komplexního vzdělávání pracovníků Charita Valašské Meziříčí a tedy zvýšení kvality poskytovaných služeb (péče o seniory, rodiny s dětmi, zdravotně postižené, lidi bez domova). Specifickým cílem je proškolit 72 pracovníků, (z toho 42 pracovníků v sociálních službách, 22 sociálních pracovníků a 8 vedoucích pracovníků), celkem dosáhnout 353 úspěšných absolventů (při 80% úspěšnosti a zapojení do 79 kurzů).

Cíle projektu budou dosaženy postupným zapojováním pracovníků do aktivit projektu během 21 měsíců. Na úspěšnou realizaci projektu a na naplnění monitorovacích indikátorů bude dohlížet tříčlenný realizační tým (projektový manažer, finanční manažer a koordinátor projektu).

 

Co projekt přinese:

S pomocí realizačního týmu se v rámci projektu uskuteční celý komplex vzdělávacích aktivit, které jsou uzpůsobeny potřebám jednotlivých služeb a jejím pracovníkům. Nabyté vědomosti pomohou jednotlivým pracovníkům lepší kvalitě jejich práce a tím k navýšení kvality poskytovaných služeb.

Díky tomuto projektu lze očekávat, že pozitivní zkušenosti ze získaných vědomostí a z praxe se pozitivně odrazí na motivaci pracovníků a ochotě se dále zapojovat do vzdělávacích aktivit. Navíc absolvováním školení mohou získat základní znalosti, které mohou přivést pracovníka k dalším pokročilým, aktualizačním školením, a tím udržet nastavený systém, ačkoliv více individuálně zaměřeného systému, který by ovšem měl být už finančně přístupný pro Charitu Valašské Meziříčí. Zvýšení kvality poskytovaných služeb: proškolením 72 pracovníků dojde v krátkém časovém období k značnému zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb. Tento standart bude zachován i po skončení projektu, protože jsou do projektu zapojeni pracovníci všech služeb Charity. Tím se vytvoří pevná a kvalitní síť sociálních služeb. Organizace také není ohrožena vysokou mírou fluktuace a nelze očekávat odliv proškolených osob, naopak uplatnění znalostí v praxi organizace povede k dialogu a k novým podnětům i pro další pracovníky.

 

Závěrečné shrnutí:

Projekt byl rozdělen na 9 klíčových aktivit, z nichž 8 KA bylo zaměřeno na vzdělávání pracovníků jednotlivých služeb Charity Valašské Meziříčí a jedna na řízení a monitoring projektu. Z celkového počtu 79 vzdělávacích aktivit, bylo v rámci vypsaných 8 VŘ (z nichž poslední byla vypsána v režimu jednacího řízení bez uveřejnění) realizováno 41. Nepodařilo se vysoutěžit 38 vzdělávacích aktivit.

Účastníci školení byli s úrovní seminářů spokojeni a náplň vzdělávacích aktivit splnila jejich očekávání. Realizace všech vzdělávacích aktivit se obešla bez problémů.

Na základě zpětné vazby od účastníků jednotlivých vzdělávacích aktivit realizace projektu byla přínosná, podařilo se realizovat i rozsáhlejší a finančně náročnější školení, která bychom bez tohoto projektu nebyli schopni zaměstnancům nabídnout. To přispělo ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. I přesto, že se nám nepodařilo realizovat všechny plánované aktivity, tento projekt považujeme za úspěšný.

Projekt " Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb" byl spolufinancován Evropskou unií.