Život zachraňující přístroje při nákaze COVID - 19 pro Domov pokojného stáří

Život zachraňující přístroje při nákaze COVID - 19 pro Domov pokojného stáří

Nadace ČEZ poskytla Charitě Valašské Meziříčí nadační příspěvek ve výši 35 000,- Kč.

Díky příspěvku vybavíme Domov pokojného stáří přístroji, které pomohou při zhoršeném zdravotním stavu klientů, konkrétně se jedná o koncentrátor kyslíku a odsávačku.

 

Děkujeme za podporu!