Pořízení 26 ks antidekubitních matrací

Pořízení 26 ks antidekubitních matrací

Z nadačního příspěvku společnosti Siemens (Fond pomoci) může naše organizace pořídit antidekubitní matrace k zajištění základního komfortu a ke snížení rizika vzniku dekubitů u seniorů (klientů Domu pokojného stáří), kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko.

Projekt je podpořen společností Siemens částkou 40 000,- Kč.