Zkvalitnění terénních služeb Charity Valašské Meziříčí II

Zkvalitnění terénních služeb Charity Valašské Meziříčí II

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010510

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl: 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi

Doba realizace: 11/2018 – 12/2022

Schválená výše dotace: 1 208 470,- Kč

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Anotace projektu:                    

Projekt si klade za cíl vytvořit kvalitní podmínky pro poskytování terénních služeb Charity Valašské Meziříčí ve městě Valašské Meziříčí a v jeho okolí tak, aby byla zajištěna dostupnost těchto služeb maximálnímu možnému počtu klientů. Cíle bude konkrétně dosaženo nákupem tří nových osobních automobilů pro účely poskytování terénních sociálních služeb.

Související články

Nová auta pro Osobní asistenci Nová auta pro Osobní asistenci

Nová auta pro Osobní asistenci

25. 2. 2021