Zkvalitnění terénních služeb Charity Valašské Meziříčí II

Zkvalitnění terénních služeb Charity Valašské Meziříčí II

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010510

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl: 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi

Doba realizace: 11/2018 – 12/2022

Schválená výše dotace: 1 027 199,50 Kč

 

Anotace projektu:                    

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi v rámci působnosti Charity Valašské Meziříčí. Podstatou projektu bude akvizice vybavení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociální služby organizace. V této souvislosti dojde k pořízení tří nových automobilů, které zvýší akceschopnost sociální služby, která je poskytována terénní formou.

Projekt tedy bude konkrétně zaměřen na zkvalitnění zejména sociální služby Osobní asistence, kterou Charita Valašské Meziříčí poskytuje. Pro plné poskytování služby v nepřetržitém provozu je pro pracovníky Osobní asistence nutné mít k dispozici minimálně 5 automobilů. Dva stávající vozy jsou v plném provozuschopném stavu. Další dva automobily však již technicky dosluhují. Jeden osobní automobil si organizace v nouzovém režimu půjčuje z jiné sociální služby. Nové pořizované osobní automobily nahradí zmíněné vozy v nevyhovujícím technickém stavu a zapůjčovaný vůz.

Projekt přispěje k dosažení cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a k dosažení národního cíle snižování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením.

Související články

Nová auta pro Osobní asistenci Nová auta pro Osobní asistenci

Nová auta pro Osobní asistenci

25. 2. 2021