Personální podpora v Domě pokojného stáří

Personální podpora v Domě pokojného stáří

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové rozhodla z mimořádného programu Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru přidělit Charitě Valašské Meziříčí nadační příspěvek na podporu projektu Personální podpora v Domě pokojného stáří ve výši 50 000,- Kč.

Finanční podpora byla využita k úhradě osobních nákladů pro pracovníky na DPP.

 

Děkujeme za podporu.