Na pomoc imobilním seniorům Domu pokojného stáří

Na pomoc imobilním seniorům Domu pokojného stáří

Tímto projektem cílíme na zkvalitnění života seniorů v Domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici, konkrétně na 2/3 klientů, kteří jsou upoutáni na lůžko. Tito senioři potřebují péči a vybavení, které jim dopřeje bezpečí a komfort na lůžku, popř. mimo něj a zamezí zejména vzniku dekubitů. Za tímto účelem využijeme nadační příspěvek na pořízení 10 antidekubitních matrací s kompresorem a 3 polohovacích křesel, které napomohou k tomu, aby mohli senioři trávit čas i mimo lůžko či pokoj pohodlně a bezpečně, a přispějí k aktivnějšímu trávení času během dne a k sociálnímu začlenění.

 

Děkujeme Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 50 000,- Kč.

 

Více informací o Domově pokojného stáří ve Valašské Bystřici naleznete zde.

Související články

V dotačních výzvách jsme úspěšní V dotačních výzvách jsme úspěšní

V dotačních výzvách jsme úspěšní

18. 6. 2021