Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku

Projekt: Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku – žadatel Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Partneři: Charita Vsetín

         Charita Valašské Meziříčí

         Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí

Registrační číslo projektu: 7F-07978.01(1/MPSV/016)                                                   

Doba realizace: 1.7. 2012 –  31.12.2016

Schválená výše dotace: 1 158 070 CHF

 

Cíl projektu:

Zkvalitnit a zpřístupnit terénní a ambulantní služby pro seniory na Valašsku

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a rozsahu poskytovaných terénních služeb na Valašsku, a to: jednak cestu zkvalitnění technického zázemí pro poskytování služeb a

jednak rozšířením a zkvalitněním metod práce s klienty.

 

Specifické cíle projektu:

 •    zkvalitnit zázemí pro poskytování terénních a ambulantních služeb pro seniory
 •    zefektivnit práci pečovatelů – více času na klienta, méně času při dopravě
 •    pokrýt území okresu potřebnými službami vytvořením funkčního partnerství mezi   
 •    organizacemi
 •    zavádět nové metody práce se seniory
 •    odlehčit rodinám seniorů s péčí o příbuzného
 •    rozšířit spektrum společných aktivit pro seniory

 

Aktivity projetku:

 • Posílení mobility – pořízení nových osobních automobilů
 • Vybavení zázemí pro poskytování služeb – vybavení pracovišť
 • Vybavení kompenzačními a rehabilitačními pomůckami
 • Vybavení Denního centra v Rožnově pod Radhoštěm
 • Poskytnutí metodické podpory a zavádění nových metod práce v sociálních službách pro seniory – školení, tvorba metodik
 • Ustanovení funkčního a efektivního regionálního partnerství

 

Co projekt přinese:

Přínosem projektu je nejenom pořízení vybavení, automobilů, kompenzačních pomůcek a školení personálu žadatele a partnerů. V projektu jde na prvním místě o udržení klienta v jeho vlastním sociálním prostředí, zachování životního stylu, soběstačnosti a aktivity. Za dobu 25 let působení Charity Nový Hrozenkov a i ze zkušenosti partnerů projektu, je tato péče a podpora, byť pro pracovníky nejnáročnější, pro člověka však nejefektivnější a přirozená forma života ve stáří.

V rámci projektu měli možnost zástupci příjemce projektu i jeho partneři podniknout „cestu za dobrou praxí“ do Švýcarska. Ta měla za cíl navštívit podobné typy organizací a služeb, které byly projektem podpořeny a podařilo se tak navštívit Spitex Albula, Spitex Obwalden, Pro Senectute Kanton Zürich a Pro Senectute Schweiz. Účastníci této cesty měli možnost poznat systém sociálních služeb ve Švýcarsku a jejich financování, vidět jak funguje zdejší management organizací, chod samotných služeb a to nejen v jejich organizaci a plánování, ale bylo umožněno připojit se k pracovníkům a zažít služby „naživo“.

Díky tomuto projektu lze očekávat, že dojde ke zlepšení technického vybavení jednotlivých služeb, zlepšení dostupnosti služeb pro obyvatele regionu a zavedení nových metod práce v sociálních službách.

V rámci grantu, který na realizaci projektu získala Charita a její partneři z Programu švýcarsko-české spolupráce (1 158 070 CHF) bylo možno zakoupit 30 osobních automobilů 4x4, 1 pick-up, 1 speciální nízkopodlažní autobus, 2 velkoprostorové vozy, 1 vůz se speciální úpravou pro vozíčkáře, 1 moped, 2 jízdní kola, vybavení zázemí terénních a ambulantních služeb nejen materiálně, ale i speciálními programy pro efektivní řízení služeb, dále přes 80 rehabilitačních, kompenzačních a aktivizačních pomůcek, 6 speciálních setů pomůcek pro domácí hospicovou péči, zajistit 300 hodin metodické podpory pro tyto 4 organizace a vytvořit 4 soubory metodik pro kvalitnější a efektivnější poskytování terénních a ambulantních služeb, bylo proškoleno 87 zaměstnanců.