KOMPOOT - prostě jiný obchod

KOMPOOT - prostě jiný obchod

Projektem „Kompoot – prostě jiný obchod“ dáváme opakovaným využíváním věcí každému jednotlivci možnost, jak alespoň částečně vystoupit ze zažitého způsobu konzumního života. Prostřednictvím osvětových a propagačních aktivit zatraktivňujeme a přibližujeme danou problematiku. Sběrem, tříděním a vracením věcí do oběhu přispíváme k ochraně životního prostředí a ke společenské odpovědnosti nejen naší organizace, ale také každého člověka (dárce, příjemce, dobrovolník). Zároveň dáváme prostor pro zaměstnávání lidí těžko uplatnitelných na běžném trhu práce. Realizací projektu naplňujeme moto naší organizace: „Dáváme lidem naději, vracíme lásku světu“.

 

Děkujeme Nadaci KB Jistota za poskytnutí grantu ve výši 200 000,- Kč na mzdové náklady pracovnic Kompootu.

 

Více informací o Kompootu naleznete zde.

Související články

Ukončení projektu Kompoot - prostě jiný obchod Ukončení projektu Kompoot - prostě jiný obchod

Ukončení projektu Kompoot - prostě jiný obchod

17. 6. 2022
Návštěva studentů ze stavebky Návštěva studentů ze stavebky

Návštěva studentů ze stavebky

23. 5. 2022
Návštěva zástupců Nadace Komerční banky – Jistota a Factoring KB Návštěva zástupců Nadace Komerční banky – Jistota a Factoring KB

Návštěva zástupců Nadace Komerční banky – Jistota a Factoring KB

22. 7. 2021