KOMPOOT - prostě jiný obchod

KOMPOOT - prostě jiný obchod

Projektem „Kompoot – prostě jiný obchod“ dáváme opakovaným využíváním věcí každému jednotlivci možnost, jak alespoň částečně vystoupit ze zažitého způsobu konzumního života. Prostřednictvím osvětových a propagačních aktivit zatraktivňujeme a přibližujeme danou problematiku. Sběrem, tříděním a vracením věcí do oběhu přispíváme k ochraně životního prostředí a ke společenské odpovědnosti nejen naší organizace, ale také každého člověka (dárce, příjemce, dobrovolník). Zároveň dáváme prostor pro zaměstnávání lidí těžko uplatnitelných na běžném trhu práce. Realizací projektu naplňujeme moto naší organizace: „Dáváme lidem naději, vracíme lásku světu“.

 

Děkujeme Nadaci KB Jistota za poskytnutí grantu ve výši 200 000,- Kč na mzdové náklady pracovnic Kompootu.

Související články

Návštěva zástupců Nadace Komerční banky – Jistota a Factoring KB Návštěva zástupců Nadace Komerční banky – Jistota a Factoring KB

Návštěva zástupců Nadace Komerční banky – Jistota a Factoring KB

22. 7. 2021
V dotačních výzvách jsme úspěšní V dotačních výzvách jsme úspěšní

V dotačních výzvách jsme úspěšní

18. 6. 2021
Grant od Nadace Komerční banky pro KOMPOOT Grant od Nadace Komerční banky pro KOMPOOT

Grant od Nadace Komerční banky pro KOMPOOT

1. 6. 2021