Zkvalitnění dostupnosti Pečovatelské služby Kelč

Zkvalitnění dostupnosti Pečovatelské služby Kelč

Projekt si klade za cíl vytvořit kvalitní podmínky pro poskytování Pečovatelské služby Kelč, kterou poskytujeme ve městě Kelč a 14 okolních obcích tak, aby byla zajištěna dostupnost této služby maximálnímu možnému počtu potenciálních klientů, kteří žijí mnohdy osamoceně bez zajištění potřebné péče.

Služba je poskytovaná osobám omezeným v sebeobsluze (se sníženou soběstačností), a to seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením v kombinaci se smyslovým postižením v jejich přirozeném sociálním prostředí. Proto je zapotřebí disponovat spolehlivými automobily, které zajistí bezpečí nejen pro pracovníky služby, ale i jejich klienty.

 

Děkujeme MONETA Money Bank, a.s. za poskytnutí finanční podpory z Regionálního grantového Programu podpory potřebných ve výši 70 000,- Kč. Dar bude použit na částečné pokrytí nákladů spojených s pořízením nového automobilu.

Související články

Zkvalitnění dostupnosti Pečovatelské služby Kelč Zkvalitnění dostupnosti Pečovatelské služby Kelč

Zkvalitnění dostupnosti Pečovatelské služby Kelč

26. 1. 2022
V dotačních výzvách jsme úspěšní V dotačních výzvách jsme úspěšní

V dotačních výzvách jsme úspěšní

18. 6. 2021