Naše pomoc má mnoho podob

Naše pomoc má mnoho podob

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016603

Číslo programu: 06

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_21_124

Název výzvy: 101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností - SC 6.1

Doba realizace: 06/2021 - 12/2022

 

Předmětem projektu je modernizace sociálních služeb poskytovaných Charitou Valašské Meziříčí. V rámci projektu dojde k pořízení nízkoemisních vozidel pro tři sociální služby. Dále bude pořízeno vybavení, zdravotnické pomůcky a herní prvky pro celkem čtyři sociální služby poskytované Charitou Valašské Meziříčí. Díky modernizaci zázemí tak bude možné poskytovat kvalitnější sociální služby a rovněž dojede k vylepšení pracovního prostředí pro zaměstnance Charity Valašské Meziříčí. 

 

Hlavní aktivity realizované v rámci projektu: 

  • nákup třech vozidel
  • nákup vybavení pro dvě zázemí pro poskytování sociálních služeb
  • nákup zdravotnických pomůcek pro Denní stacionář Radost
  • nákup herních prvků pro Azylový dům