Rozvoj a zkvalitnění služeb Charity Valašské Meziříčí

Rozvoj a zkvalitnění služeb Charity Valašské Meziříčí

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Výzva: č. 62 - Sociální infrastruktura - integrované porjekty CLLD

Specifický cíl 4.1: Posílení kkomunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

15. výzva - "MAS Rožnovsko, z.s. - IROP Sociální služby - IROP"

 

V rámci tohoto programu chceme pořídit automobily pro Pečovatelskou službu Rožnov pod Radhoštěm a Sociální rehabilitaci ATTA. Jedná se o terénní formy poskytování sociální služby. Zajištění dostupnosti, efektivity a časových možností služeb směrem ke klientům.