Výměna plynového kotle

Výměna plynového kotle

Předmětem projektu je výměna plynového kotle v budově Charity Valašské Meziříčí, která nabízí zázemí službám pro lidi bez přístřeší a v krizové životní situaci. Technický stav stávajícího kotle, jehož stáří je více než 20 let, je již nevyhovující, a proto je v letošním roce nutná jeho výměna.

Díky výměně kotle budou moci klienti Noclehárny či Denního centra přebývat v důstojných podmínkách a zároveň zajistíme komfort i pracovníkům všech služeb, které zde sídlí.

 

Děkujeme Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 70 000,- Kč.