Zpět na stránku služby

Další důležité informace

Jak se pomoc k lidem dostane

  • Prostřednictvím poukázky

Na doporučení sociálního pracovníka některé sociální služby, městského/obecního úřadu nebo Úřadu práce. Na poukázce je vysvětlena situace žadatele a zdůvodnění potřebnosti pomoci. Situace je v CSMP ověřena, podle rozhodnutí pomoc je či není vydána.

  • Bez poukázky

Žadatel přijde do Centra sociálně-materiální pomoci sám bez zprostředkování. Sociální pracovnice CSMP prošetří situaci žadatele. Rozhodne o vydání nebo nevydání pomoci. Doporučí další postup při řešení situace žadatele.

 
Nenárokovost pomoci

Chceme, aby pomoc šla pouze k lidem, kteří ji nutně potřebují, ne k lidem, kteří ji jakkoli zneužívají (neřeší svou složitou situaci, přeprodávají poskytnuté věci, apod.). O poskytnutí nebo neposkytnutí pomoci proto rozhoduje sociální pracovnice Centra sociálně-materiální pomoci. I když přijde žadatel s poukázkou, neznamená to, že automaticky pomoc dostane. Pokud si myslíme, že je pomoc potřeba, v rámci našich možností ji poskytneme.

  • Jednorázová pomoc

K překonání nejtěžší situace. Doprovozena základním poradenstvím – jaké jsou možnosti řešení situace, kam se obrátit.

  • Opakovaná pomoc

Podmínkou je aktivní řešení situace žadatelem. Poskytována je po nezbytně nutnou dobu. Počet opakování je individuální dle vzájemné domluvy všech zúčastněných. Frekvence 1 x týden – 1 x měsíc (dle domluvy).

 

Vzorový balíček potravin pro 1 osobu na 1 týden

Sacharidy – rýže, těstoviny, brambory, ovesné vločky, pečivo.

Proteiny – luštěniny suché i sterilované, masové konzervy, rybí konzervy, paštiky.

Instantní polévky nebo jídla, sterilovaná jídla, rajský protlak, bujon, koření, cukr, sůl, olej.

Přesnídávky, marmeláda, hořčice.

Čaj.

Další dle aktuálních zásob na skladu.