Zpět na stránku služby

Veřejný závazek

„Jsme tady, abychom dospělým lidem bez domova poskytli zázemí (podporu) a zajistili alespoň na chvíli pocit bezpečí a jistoty a dodali naději na změnu jejich situace.“

 

POSLÁNÍ

Posláním Denního centra je poskytnout dospělým mužům a ženám bez domova prostor pro zajištění stravy nebo osobní hygieny. Součástí služby je individuální podpora a pomoc při vyřizování osobních záležitostí, kde klademe důraz na aktivitu klienta.

 

CÍL SLUŽBY

Cílem služby je klient, který:

 • má zajištěny základní životní potřeby (je nasycený, umytý, oholený, vhodně oblečený),
 • má platné osobní doklady,
 • má informace o možnostech, jak si zajistit (přechodné) bydlení,
 • má informace jak a kde hledat zaměstnání a možnosti je uplatnit,
 • využívá návazné sociální služby (noclehárny, azylové domy, sociální rehabilitace, občanské poradny), Úřad práce, Sociální odbor Městského úřadu a služby v komunitě (obchod, pošta, lékař apod.),
 • udržuje kontakt s rodinnými příslušníky,
 • je schopen řešit svůj zdravotní stav,
 • je schopen hospodařit se svými příjmy.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Denní centrum poskytuje služby lidem, kteří nemají zajištěny základní životní potřeby, protože to jsou osoby:

a) bez bydlení (žijí venku, pod mostem, v parku, ve stanu, na nádražích, obývají vraky aut, sklepy, využívají noclehárny),

b) žijící v nevyhovujících podmínkách (bez vody, elektřiny, plynu).

 

ZÁSADY SLUŽBY

Při práci s klientem se řídíme těmito hodnotami:

 • Respektování důstojnosti a jedinečnosti – každý klient má svou důstojnost a jedinečnost, kterou v rámci poskytování služby respektujeme. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, respektujeme jeho osobnost i životní příběh. Jednáme s ním s úctou a domlouváme se na způsobu oslovování (vždy vykáme).
 • Respektování svobodného rozhodnutí klienta – každý má právo se rozhodnout, jak bude svou situaci řešit, a my jeho rozhodnutí respektujeme.
 • Samostatnost – vnímáme klienta jako partnera, nepracujeme s ním z pozice moci. Domlouváme se s ním na průběhu služby, hledáme společná řešení. Klademe důraz na aktivitu klienta a neděláme věci za něj.