Zpět na stránku služby

Další důležité informace

Službu neposkytujeme:

  1. Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
  2. Pokud osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
  3. Pokud by chování osoby z důvodu duševního onemocnění závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, nebo pokud zájemce, vyžaduje pobyt v uzavřeném zařízení nebo na uzavřeném oddělení.

 

Postup při podání žádosti:

Žádost se podává písemně. Je možné ji podat osobně sociální pracovnici Bc. Gabriele Billové, naskenovanou poslat emailem (gabriela.billova@valmez.charita.cz) nebo poslat poštou (Dům pokojného stáří, Valašská Bystřice 275, 756 27).

Formulář žádosti si můžete stáhnout zde.

Zhruba jednou měsíčně (nejpozději do třech měsíců od podání žádosti) sociální pracovník spolu s vrchní sestrou provede návštěvu u nových žadatelů. Zjišťují především, zda žadatel splňuje cílovou skupinu a zda s případným umístěním v domově souhlasí. Dále poskytují žadateli informace o službě, platebních podmínkách, atd.. V případě potřeby poskytne sociální pracovník základní sociální poradenství především ohledně příspěvku na péči a jiných sociálních služeb, které by žadatel mohl využít, než se pro něj uvolní místo v domově.

Po návštěvě nového žadatele je žádost zpravidla zařazena do pořadníku. Doporučujeme ozývat se sociální pracovnici (tel.: 731 517 725), pokud se situace žadatele změní – aktuální informace mohou mít vliv na vyřízení žádosti.

 

Domácí řád k nahlédnutí zde.