Zpět na stránku služby

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

Posláním Domu pokojného stáří je umožnit lidem prožít klidné stáří bez obav, že zůstanou bez pomoci. Služba je určena seniorům, kteří nemohou dlouhodobě zajistit své životní potřeby ve svém domácím prostředí. Poslání naplňujeme poskytnutím pobytu v prostředí co nejvíce podobném rodinnému a zajištěním nepřetržité péče s individuálním přístupem a respektem k duchovním hodnotám. Snažíme se zachovat co nejdéle dosavadní schopnosti každého klienta a podporovat jej při udržování běžného způsobu života, přiměřené soběstačnosti a zachování přirozených vztahů.

 

CÍL SLUŽBY

  • Umožnit klientům prožít stáří důstojně a bezpečně a to včetně posledních dnů života.
  • Umožnit klientům dožít svůj život bez obav, kdo se o ně postará a jak bude péče o ně zajištěna.
  • Vytvářet prostor co nejvíce podobný rodinnému prostředí tak, aby se tu klienti mohli cítit jako doma.
  • Vytvářet prostor, kde duchovní stránka člověka je vnímána stejně důležitě, jako stránka tělesná, psychická i sociální.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena seniorům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, kteří nemohou zůstat ve vlastním domácím prostředí bez pomoci jiné osoby.

Věková kategorie: senioři od 65 let věku.

 

ZÁSADY SLUŽBY

  • Bezpečné prostředí
  • Rodinné prostředí
  • Individuální přístup
  • Respekt k duchovním hodnotám
  • Podpora soběstačnosti
  • Přirozené vztahy